Politiska partier mest korrupta enligt världsopinionen

De politiska partierna är de mest korrumperade institutionerna i samhället. Det anser befolkningen i nästan hälften av alla tillfrågade länder i en ny stor global opinionsundersökning gjord av Transparency International.

publicerad 19 juli 2013
Att som förtroendevald låta sig påverkas av andra än väljarnas inflytanden kan ses som korruption om det sker på egen vinning

Opinionsundersökningen från antikorruptionsorganet Transparency International bygger på intervjuer med mer än 114 000 personer i 107 länder i olika delar av världen. Undersökningen visar att de politiska partierna betraktas som de mest korrumperade institutionerna av en majoritet av de svarande i 51 av länderna.

Även på global nivå hamnade politikerna på första plats i den mindre smickrande listan, där de politiska partierna fick ett genomsnitt på 3,8 poäng av 5 möjliga. Polisen intog en andraplats med 3,7 poäng, följda av statliga tjänstmän, parlamentet och domarkåren, som alla fick 3,6 poäng. Den privata sektorn, sjukvården och medierna hamnade i ett mellanskikt, medan militären och de religiösa institutionerna betraktades som minst ansatta av korruption.

I 36 av länderna ansåg dock de flesta att polisen är den mest korrumperade institutionen, däribland befolkningen i exempelvis Egypten, Mexiko, Uganda, Venezuela och Vietnam.

Transparency International pekade 2012 på svagheter inom svenska politiska partier och bristen på insyn i deras finansiering.

Se korruptionsbarometern för 2013 här.

 

Källa: IPS


Fakta korruption

Korruption är missbruk av ämbete eller annan förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor (bestickning). På grund av korruption kan det uppstå ineffektivitet och rättsosäkerheter i system varför samhället genom lagstiftning söker att förebygga detta.

Korruption kan också definieras från "utbudssidan": Korruption är att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar.

Källa: Wikipedia

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!