New York-forskarna: Ingen rysk Twitter-påverkan i presidentvalet 2016

Desinformationen i medierna

publicerad 26 januari 2023
- av Jan Sundstedt
Donald Trump valpåverkan
En kampanjande och segerviss Donald Trump.

En färsk studie vid New York University avfärdar helt tesen om att ”trollkonton” på Twitter som tillskrivits den ryska datamyndigheten påverkat varken attityder eller röstningsbeteende hos den gemene väljaren inför 2016 års amerikanska presidentval.

Konton på Twitter, stämplade av kritiker som ”ryska troll”, hade ingen systemhotande inverkan på 2016 års amerikanska presidentval. Detta enligt en unik studie som nyligen publicerades i Nature Communications.

Ett forskarteam vid New York University kunde inte hitta några bevis för att interaktioner med innehåll som tillskrivits ryska Internet Research Agency (IRA) på något sätt påverkat vare sig attityder, röstmönster eller politiska splittringar.

Under ledning av universitetets centrum för social media och politik fann man i studien ”inga bevis för ett meningsfullt förhållande mellan exponering för utländsk påverkan och förändringar i attityder, polarisering eller röstbeteende”.

Min personliga känsla av detta är att det här blev väldigt överdrivet, Josh Tucker, en av studiens författare, i en kommenterar till Washington Post

Företrädare för det demokratiska partiet, framför allt den tidigare utrikesministern Hillary Clinton, har beskyllt Ryssland för att ha avgjort valet i USA till Donald Trumps fördel, när de båda ställde upp i valet 2016. Även Julian Assanges Wikileaks har bland många andra anklagats för att arbeta för Kreml, i deras fall efter det att man publicerat Clintonkampanjens interna mejl.

Forskarna pekar på att man inte lyckats hitta några statistiska bevis för att tweets (som påstås ha skapats) av IRA hade någon mätbar effekt på att polarisera det amerikanska samhället eller den enskilde väljarens val. Upprepad modellering visade att förhållandet mellan antalet ”ryska” inlägg och en röst på Donald Trump var ”nära noll och inte statistiskt signifikant”.

Forskarna bakom studien menar att den främsta potentiella effekten varit att ”övertyga amerikanerna om att dess kampanj var framgångsrik”. I skrivande stund något oklart vad detta egentligen betyder.

Som kuriosa kan tilläggas att interna dokument från Twitter, som nyligen offentliggjordes, ironiskt nog påvisat att demokrater i representanthusets och senatens respektive underrättelseutskott samarbetat med olika systemmedier, i syfte att påverka den inflytelserika plattformens censoriska åtgärder till demokraternas fördel i samband med valkampanjer.


Nature Communications är en referentgranskad vetenskaplig tidskrift publicerad sedan 2010 av Nature Portfolio. Tidskriften är tvärvetenskaplig och täcker naturvetenskapliga områden såsom fysik, kemi, geovetenskap, medicin och biologi. Tidskriften har redaktioner i London, Berlin, New York City och Shanghai.

Forskarna bakom den specifika studien består av: Gregory Eady, Tom Paskhalis, Jan Zilinsky, Richard Bonneau, Jonathan Nagler och Joshua A. Tucker.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.