Utrikes

Nationalkänsla i vägen för tillväxt

Ordföranden för FN:s Global Forum on Migration hävdar att nationalkänslan i de olika europeiska staterna är orsaken till att invandrare i EU har en lägre sysselsättningsgrad än invandrare i Amerika och Australien.

EU bör motverka nationalkänslan hävdar ordförande för FN-forum, Peter Sutherland

Peter Sutherland, ordförande för FN:s Global Forum on Migration uttryckte sig mycket tydligt nyligen då han sa att den ekonomiska tillväxten är beroende av invandring och att europeiska staters välfärd hänger på att de blir mångkulturella.
På frågan om vad som bör göras åt den låga sysselsättningsgraden bland immigranter svarade han att till skillnad från Amerika och Australien finns föreställningen om homogenitet kvar hos den inhemska befolkningen i många europeiska länder, ”och detta är enligt min uppfattning just vad EU borde göra sitt bästa för att undergräva”, underströk Sutherland.

Peter Sutherland satt tidigare i ledningen för oljejätten BP och har förutom ordförandeposten i FN:s Global Forum on Migration and Development flera prestigefyllda positioner inom både utbildningsväsendet och det internationella finansväsendet. Han har styrelseuppdrag bland annat i London School of Economics samt är styrelsemedlem i den multinationella investeringsbanken Goldman Sachs International. Sutherland har även flera gånger närvarat vid Bilderberggruppens möten.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • EU