Flera länder drar sig ur FN:s migrationspakt

publicerad 25 november 2018

Den 10 december skall FN:s migrationspakt ‘Global compact for safe, orderly and regular migration’ skrivas under i den marockanska staden Marrakesh. Diskussioner och debatten kring avtalet har varit livlig i flera länder, och ett antal länder har nu tillkännagivit att man inte kommer skriva under avtalet.

Visionen i avtalet är att underlätta för legal migration och undanröja den illegala migrationen. Kritiken i avtalet rör flera punkter där man anser att det nationella självbestämmandet kan åsidosättas.

Flera länder drar sig nu ur FN:s migrationspakt ‘Global compact for safe, orderly and regular migration’. Bland de länder som inte kommer att skriva under avtalet finns bland annat Estland, Polen, Tjeckien, Ungern och Österrike. Även USA, Australien samt Israel tillhör den skara länder som dragit sig ur avtalet. Avtalet skall skrivas under vid en ceremoni i den marockanska staden Marrakesh den 10 december. Den svenska övergångsregeringen har ingen annan ambiton än att finnas på plats och skriva under avtalet.
Orsaken till att allt fler länder drar sig ur avtalet och vägrar att skriva under är att avtalet anses vara otydligt, ogenomtänkt och ostrukturerat. DE länder där avtalet har debatterats har ofta landat i slutsatsen att avtalet inte är förenligt med landets rättighet att utforma sin egen migrationspolitik.

Målet med avtalet är att underlätta för en mer ordnad och laglig migration för att därigenom undanröja den illegala migrationen. Ett annat mål är att göra migrationen mer flexibel och tillgänglig för flyktingen. I avtalet nämns även mottagarlandets skyldigheter gentemot flyktingen, där mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid måste respekteras rörande flyktingen.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!