Utrikes

Färre EU-medborgare som föds än som dör

Antalet etniska européer minskar. Ett gammalt foto visar en polsk lantburkarfamilj.

Antalet européer inom EU minskar. 2015 blev första året som det föddes färre personer inom EU än som avled, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat.

Enligt en rapport från EU:s statistikbyrå Eurostat var 2015 det första året då färre EU-medborgare föddes än som dog. Länder som Litauen, Lettland, Kroatien och Bulgarien tillhörde de länder där den inhemska befolkningen minskade som mest. Bland länder där befolkningen ökade som mest återfinns Luxemburg, Tyskland, Österrike och Sverige.
Trots att antalet födda européer ifjol, 5,1 miljoner, var mindre än antalet som avled, 5,2 miljoner, ökade ändå den sammanlagda befolkningen i EU. Detta på grund av fjolårets omfattande migrantvåg till Europa.

I Sveriges fall ökade befolkningen med 10,6 promille under 2015, vilket hänger samband med den rekordhöga invandringen till Europa från områden som Mellanöstern och där Sverige var den största mottagaren av migranter per capita i hela EU. I Sverige föder däremot etniskt svenska kvinnor för få barn för att befolkningen ska växa, samtidigt som den utomeuropeiska invandringen ökar.

Om utvecklingen med lågt barnafödande hos etniskt svenska kvinnor och en ökad invandring, kopplat till högt barnafödande hos invandrare, fortsätter kan etniska svenskar komma att bli en minoritet i sitt eget hemland i framtiden.

 

Eurostats rapport kan läsas i helhet här.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!