Europadomstolen: Tvångsvaccinationer för barn ”inte odemokratiska”

Kritiserade coronavaccineringen

publicerad 13 april 2021
- av Isac Boman
Europadomstolens rättssal i Strasbourg.

Europadomstolen menar att man i ett demokratiskt samhälle inte bara ska kunna villkora samhällsservice till medborgarna med att de vaccinerar sig själva eller sina barn, utan att man dessutom ska kunna straffa dem som inte tar sina sprutor. Domstolen uttrycker till och med att tvångsvaccinationer ”kan betraktas som nödvändiga i ett demokratiskt samhälle”.

Bakgrunden är att en tjeckisk familj bötfällts och förvägrats att ha sina barn på förskola efter att föräldrarna vägrat att låta sina barn ta obligatoriska vaccinationsinjektioner för en rad barnsjukdomar. Därefter överklagade familjen behandlingen man fått utstå till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Hos domstolen fick man dock inte det stöd man hade hoppats på. Där anser man istället att ”åtgärderna kan betraktas som nödvändiga i ett demokratiskt samhälle” och menar tvärtom att tjeckiska myndigheter bara haft barnens bästa i åtanke när man försökt tvångsvaccinera dem.


Annonser:


Fallet är det första någonsin där Europadomstolen ger sitt aktiva stöd till tvångsvaccinationer av barn och utfallet tros enligt experter bli prejudicerande – särskilt om något EU-land framöver på nationell nivå väljer att införa tvångsvaccinationer.

Noterbart är att just detta tjeckiska fall dock inte handlade om coronavaccinet specifikt utan om andra vacciner – specifikt för difteri, kikhosta, mässling och hepatit B. Däremot påtalar den juridiske experten Nicolas Hervieu som specialiserat sig just på fall kopplade till Europadomstolen att utfallet kan komma att öppna upp för länder som i praktiken vill införa liknande bestämmelser även med de betydligt mer kontroversiella covidvaccinerna. Hervieu tror att detta på samma sätt kommer att motiveras med att det är för medborgarnas eget eget bästa, även om de själva inte delar denna uppfattning.

Flera västerländska ledare inklusive EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och det socialdemokratiska styret i Sverige har deklarerat att man så snabbt som möjligt vill villkora samhällstjänster och mänskliga rättigheter även i övrigt med ett nytt digitalt pass som endast beviljas dem som tagit vissa sprutor och i övrigt uppfyller statens medicinska direktiv. I Israel har man redan börjat införa systemet skarpt.

Mainstreammedia fortsätter samtidigt att driva på för att införa detta apartheidliknande system på bred front och lyfter bland annat fram denna typ av medicinska pass som en ”möjlighet” för människor tillbaka de friheter som staten fråntagit dem i samband med coronakrisen.


Europadomstolen (formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) har i uppdrag att bedöma oklarheter och tvister kring påstådda brott mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950. Domstolen är formellt sett inte en överinstans till nationella domstolar, men om den bedömer att en nationell dom bryter mot Europakonventionen innebär det att landet måste anpassa sin tillämpning av lagen så att en kränkning inte sker igen.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.