Efter Natomedlemskapet – färre vill kriga för Finland

Det nya kalla kriget

publicerad 9 februari 2024
- av Markus Andersson
Att många reservister väljer att ansöka om civiltjänst påstås äventyra Finlands försvarsförmåga.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Redan när kriget i Ukraina bröt ut och Finland lämnade in sin Natoansökan tog många finländska reservister kontakt med Vapenvägrarförbundet för att att ansöka om att förflyttas till civiltjänsten.

Efter att försvarsminister Antti Häkkänen nyligen deklarerat att han vill stoppa möjligheterna att lämna försvarsreserven har hundratals nya ansökningar inkommit.

Enligt bedömare har kriget i Ukraina och det finska Natomedlemskapet lett till ett försämrat nationellt säkerhetsläge, och försvarsministeriet är oroade över att allt fler reservister vill lämna Försvarsmakten och istället övergå till civiltjänsten.

Yle rapporterar att försvarsministern nu vill göra om regelverket och förhindra möjligheterna att ”skriva ut sig” från det militära – en uppfattning som också delas av Försvarsmakten.

I dagsläget kan reservister, med hänvisning till sin personliga övertygelse, ansöka om civiltjänst och genomgå en fem dagar lång utbildning. När denna väl har påbörjats behöver man sedan inte återgå till reserven.

Enligt Försvarsmakten är det ”det förändrade säkerhetsläget” som gör att man nu vill se över lagstiftningen och man hävdar att medborgare som lämnar reserven riskerar att äventyra landets försvarsförmåga.

Reservister har för tillfället laglig rätt att ansöka om kompletterande tjänstgöring. Det finns ändå orsak att utreda denna rättighet, så att inte försvarsförmågan äventyras i en kritisk situation”, hävdas det.

675 ansökningar på fem dagar

De påpekar vidare att den allmänna värnplikten är ”grundpelaren i Finlands försvar” – och att förändringar inte ska göras lättvindigt.

Efter utspelen har hundratals nya ansökningar om att få övergå till civiltjänst inkommit. Ansökningar om kompletterande tjänstgöring görs ofta via en hemsida som drivs av Vapenvägrarförbundet och förbundskoordinator Aku Kervinen bekräftar att de sett ett ökat intresse den sista tiden.

– Många funderade på sin övertygelse och tog kontakt med förbundet då Ukrainakriget bröt ut i februari 2022, då Finland lämnade in sin Natoansökan i maj samma år, och då Natomedlemskapet förverkligades i april 2023. Då kunde det regna in 20–30 frågor om dagen.

Bara under februaris fem första dagar hade 675 ansökningar inkommit till Civiltjänstcentralen – jämfört med 1650 under hela 2023 och 3800 under 2022. Försvarsmaktens reserv består av cirka 870 000 soldater som slutfört sin beväringstjänst och klassas som värnpliktiga.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!