Brittiska hälsomyndigheter stänger ner hbtq-klinik

publicerad 10 augusti 2022
- av Jan Sundstedt
Det hårt kritiserade The Tavistock Centre

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Storbritanniens för närvarande enda könsbearbetningsklinik för barn och unga, The Tavistock Centre, i sydvästra England har blivit beordrade att stänga ner verksamheten senast till våren 2023. Detta efter att kliniken kritiserats hårt i en oberoende granskning.

Brittiska National Health Service (NHS), som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien, har i spåren av dels ökad kritik mot anläggningen – inte minst från tidigare patienter – och dels mot bakgrund av en pågående granskning och utredning, nu beordrat The Tavistock Centre att stänga ner.

The Tavistock Centre har varit under noggrann granskning de senaste åren. Ett stigande antal remisser och en lång väntelista har varit några orsaker, samtidigt som personal uttryckt oro över klinikens arbetssätt.

Ett av de mer kända fallen i England, vad gäller barn och unga som inte fått adekvat och nödvändig information om könsbearbetningens negativa konsekvenser, är den tidigare patienten Keira Bell. Hon tog häromåret The Tavistock Centre till Brittisk domstol och gick där till hårt angrepp mot kliniken.

Som en del av Bells partsinlaga ingick bland annat argumentet att hon inte hade utmanats tillräckligt angående sitt beslut att vid endast 16 års ålder ta så kallade pubertetsblockerare – ett av flera beslut som hon senare ångrade. Keira Bell vann också stämningen gentemot kliniken.

Dr David Bell är konsultpsykiater och har tidigare varit anställd vid Tavistock NHS Foundation Trust, han låter nu kommentera att det är positivt att kliniken stängs ner. Bell anser att det är mer akut med ordentlig finansiering av mentalvårdstjänster för barn och ungdomar.

Vissa barn har fått det dubbla problemet att dels leva med fel behandling samt att de ursprungliga orsakerna inte noggrant analyserats. Inklusive komplexa problem som exempelvis trauma, depression och autism, kommenterar Dr. Bell.

Pubertetsblockerare, även kallade pubertetshämmare eller hormonblockerare, är läkemedel som används för att skjuta upp puberteten hos barn. Vanligast förekommande pubertetsblockerare är gonadotropinfrisättande hormon, som undertrycker produktionen av könshormoner - inklusive testosteron och östrogen.

Förutom deras olika andra medicinska användningsområden används pubertetsblockerare för transpersoner, i syfte att fördröja utvecklingen av naturliga könsegenskaper.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!