Sport

Regeringen föreslår maskeringsförbud

Det kan komma att bli förbjudet att maskera sig på idrottsevenemang i framtiden. Detta efter ett förslag som Regeringen lagt fram.

Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang kan få allvarliga konsekvenser. Ansvaret för att ett idrottsarrange­mang kan anordnas på ett tryggt och säkert sätt vilar i första hand på arrangörerna. Samtidigt måste samhället tillhandahålla ett regelsystem som stöder idrottsorganisationerna i deras arbete, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.
Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl, i tjänsten eller för arrangemangets genomfö­rande. Att överträda förbudet föreslås leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förslaget skickas nu på remiss till mitten av augusti. Maske­ringsförbudet föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!