Regeringen föreslår maskeringsförbud

publicerad 8 juni 2016

Det kan komma att bli förbjudet att maskera sig på idrottsevenemang i framtiden. Detta efter ett förslag som Regeringen lagt fram.

Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang kan få allvarliga konsekvenser. Ansvaret för att ett idrottsarrange­mang kan anordnas på ett tryggt och säkert sätt vilar i första hand på arrangörerna. Samtidigt måste samhället tillhandahålla ett regelsystem som stöder idrottsorganisationerna i deras arbete, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl, i tjänsten eller för arrangemangets genomfö­rande. Att överträda förbudet föreslås leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förslaget skickas nu på remiss till mitten av augusti. Maske­ringsförbudet föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!