Så har våra köpmönster förändrats – en jämförelse mellan då och nu

publicerad 2 december 2021

Begreppet handel definieras av Nationalencyklopedin som en överordnad term för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan enskilda personer. Det äger rum på grundval av ett avtal där grundläggande faktorer som pris, kvalitet, mängd och leveranstid överenskoms mellan de berörda handelspartnerna. Centrum för konsumtionsforsknings rapport från 2020 vid namn Konsumtionsrapporten framgår en rad intressanta uppgifter som hänför sig till hushållens privata konsumtion i Sverige under 2019 och 2020.

Rapporten visar att hushållens sammanlagda konsumtion under 2019 uppgick till 2 217 miljarder kronor och att hushållens konsumtion ökade med 1,3% mellan 2018 och 2019. Går vi ännu längre tillbaka i tiden till 2009 har motsvarande siffror ökat med hela 27 %. Övriga så kallade basfakta av intresse visar att svenskarna under 2019 i lägre utsträckning köpte kläder till sig själva och handlade mer på second hand. Det senare förklaras sannolikt av att svenska befolkningen i regel blivit mer intresserad av miljöfrågor under de senaste två åren. Intressant att nämna i sammanhanget är att pengar bara varit en del av människans historia under de senaste 3 000 åren och att vi dessförinnan ägnade oss åt byteshandel. I takt med att pengar blev grunden för handel ökade hastigheten av byten av varor och tjänster och det blev också lättare att låna pengar av varandra för ytterligare investeringar. I ljuset av det ovanstående tänkte vi i den här artikeln titta närmare på hur våra köpmönster förändrats från då till nu.

Krävande konsumenter

Sättet företag organiserar sin verksamhet nuförtiden för att marknadsföra och sälja sina varor och tjänster skiljer sig enormt från de historiska marknadsplatser där byteshandel brukade ägde rum. Eftersom marknaden i mångt och mycket är global idag är möjligheterna fler än någonsin men konkurrensen är å andra sidan stenhård eftersom många aktörer slåss om samma marknadsandelar. Dessutom är den moderna konsumenten i regel både krävande och medveten. Han eller hon vill ofta att det går undan vid köp och har möjlighet att med några enkla knapptryck jämföra priser och villkor för att slutligen välja det alternativ som passar honom eller henne bäst. Olika verksamheter anpassar sig på olika sätt till denna verklighet. Resebranschen förnöjer sina kunder genom att erbjuda bokning och check-in som helt och hållet äger rum på nätet. Gamingindustrin gör motsvarande genom att erbjuda samma sortiment som typiskt sett hittas i ett landbaserat casino i en digital miljö såsom i fallet med 888 Casino för att nämna ett exempel. Handeln i stort anpassar sig genom att i allt större mån erbjuda e-handel till sina kunder där dessa snabbt och enkelt kan titta på, jämföra och klicka hem allt från kläder, elektronik till möbler och dagligvaror.

Nya marknadsföringskanaler

Förr i tiden gick marknadsföring i mångt och mycket ut på den så kallade mun-till-mun-metoden som går ut på att nöjda kunder sprider budskapet vidare till främst vänner, familj och bekanta. Många småföretagare, den lokala skomakaren eller frisören, använder sig fortfarande av denna typ av marknadsföring. I takt med att handeln utvecklats har dock även metoderna för att marknadsföra varor och tjänster. Idag finns en uppsjö med olika marknadsföringskanaler till buds för den som har budget för en kampanj. Många marknadsför sig idag med SEO (Search Engine Optimization) vilket går ut på att åtgärder vidtas för att en hemsida ska kunna hittas via sökmotorer som till exempel Google eller Yahoo. Med hjälp av relevanta nyckelord och innehåll kan man på ett fiffigt sätt leda trafik till sin hemsida. Marknadsföring via sociala medier är ytterligare ett nytt fenomen som historiskt sett varit otillgängligt för handlare. Olika företag kan dels attrahera nya kunder genom att skapa ett intressant och ständigt uppdaterat flöde på Instagram, dels genom att anlita så kallade influencers för influencermarketing. Det senaste inom marknadsföringssammanhang är så kallad neuromarketing där man använder en särskild medicinsk teknik för att scanna hjärnan hos testpersoner när de observerar olika produkter och annonser. Syftet är att upptäcka vilka slags element som ger upphov till positiva neutrala svar. Informationen som samlas in från forskning av denna art används i sin tur för att får bättre kunskaper om den mänskliga hjärnan och hur man kan utforma mer effektiv reklam.

Framtida utmaningar

Handeln står inför en rad utmaningar den närmaste tiden. Digitaliseringen innebär tuff konkurrens för både fysiska butiker och e-handeln. Idag kan kunder jämföra priser inte bara mellan olika svenska aktörer utan även internationella sådana som säljer samma eller liknande varor. Detta innebär att priserna pressas och att särskilt fysiska butiker måste jobba hårt för att kunna matcha den aktuella prisbilden. Den fysiska butiken som social mötes- och handelsplats kommer förvisso inte försvinna helt men de kommer att bli allt färre då vi som kunder blir mer bekväma och kräsna. Detta innebär att företag måste hitta nya affärsmodeller för att locka och attrahera kunder till fysiska butiker. Dock är inte ens e-handeln skonad från framtida utmaningar. Nya aktörer dyker ständigt upp på nätet och i det ständiga digitala brus som den moderna kunden befinner sig i blir det allt svårare att fånga kundens intresse och bibehålla intresset tillräckligt länge för att det ska leda till ett köp. Billig produktion och import från länder som Kina gör det dessutom tuffare att få till stånd goda vinstmarginaler. De aktörer inom handeln som man kan tänka sig kommer att lyckas framöver är de som lyckas anpassa sig till en ständigt föränderlig samtid och som hittar nya innovativa sätt att marknadsföra och sälja och sticka ut från mängden.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.