Noggrann kontroll med el- och energimätare

publicerad 20 september 2022
energimätare

Termen energimätare avser en anordning som används för att mäta den mängd energi som används av en elektrisk belastning. Energin är hela den mängd el som används av lasten vid en viss tidpunkt. Den används för att mäta strömförbrukningen i hemmet och i kommersiella växelströmskretsar. Dessutom är en ytterligare fördel med en energimätare är att den är noggrann och ekonomisk.

Digital Micro Technology (DMT) är grunden för den elektroniska energimätaren, som inte har några rörliga delar. Statisk energimätare är namnet på den elektriska energimätaren.

En applikationsspecifik integrerad krets (ASIC) med en särskilt utformad formfaktor styr den elektroniska energimätarens exakta funktion (ASIC). Endast specialiserade tillämpningar byggs in i ASIC:er med hjälp av inbyggd systemteknik.

Diverse fördelar med elektroniska energimätare

– Ökad precision

– Dålig strömverkningsgrad

– Låg spänningsfunktionalitet

– Svårt att temperera

– Digital skärm

Olika användningsområden för elektroniska energimätare

Olika tillämpningar av elektroniska energimätare

De nuvarande energimätarna har utvecklats för att mäta den elektroniska energiförbrukningen. Den elektroniska mätarens mätprecision är ungefär en storleksordning bättre än en mekanisk mätare, men dess energiförbrukning är ungefär två storleksordningar lägre.

Den elektroniska energimätaren kan lätt utrustas med anordningar för förskottsbetalning (t.ex. kortläsare) och fjärravläsning (t.ex. trådlöst, via telefonlinje eller Internet), och den erbjuder ett överlägset skydd mot manipulering. mekanisk procedur .Energimätaren består av fyra viktiga delar:

  1. Körsystem: Drivsystemets främsta element är elektromagneten. Det är den tillfälliga magneten som exciteras av strömmen genom spolen. Lameller av kiselstål utgör elektromagnets kärna. Det finns två elektromagneter i drivsystemet. Den nedre är en så kallad serieelektromagnet och den övre är en så kallad shuntelektromagnet.

Lastströmmen som flyter genom strömspolen exciterar serieelektromagneten. Eftersom shuntelektromagnets spole är direkt ansluten till strömkällan kan den transportera en ström som är omvänt proportionell mot shuntspänningen. Tryckspolen är namnet på denna spole.

  1. Rörelsesystem: Aluminiumskivan som sitter på en axel av legering fungerar som rörelsesystem. Skivan är placerad mellan de två elektromagneternas luftspalter. På grund av det förändrade magnetfältet upplever skivan en inducerad virvelström. Det magnetiska flödet avbryter denna virvelström. Avböjningsmomentet orsakas av interaktionen mellan flödet och skivan.

Aluminiumskivan börjar snurra när en enhet använder ström, och efter ett visst antal snurrar visar skivan den enhet som belastningen använder. Vid specifika tidsintervaller räknas skivans varv. I kilowattimmar har skivan registrerat strömförbrukningen.

  1. Bromssystem: Aluminiumskivans rotation bromsas upp av permanentmagneten. Eftersom de roterar skapar aluminiumskivan en virvelström. Virvelströmmen minskar permanentmagnetens magnetiska flöde, vilket skapar bromsvridmomentet.

Detta bromsmoment hindrar skivan från att röra sig, vilket sänker dess hastighet. Tack vare permanentmagnetens justerbarhet kan bromsmomentet också ändras genom att flytta magneten till en annan radiell punkt.

  1. Registrering (räkningsmekanism): Registreringens eller räkneverkets främsta syfte är att hålla reda på hur många gånger aluminiumskivan har roterat. Den energimängd som används av belastningarna i en kilowattimme är direkt proportionell mot deras rotation.

Pekarna på de olika rattarna tar emot skivans rotation för att registrera de olika mätningarna. Antalet skivrotationer multipliceras med mätarkonstanten för att ge avläsningen i kWh.

Köp in den bästa energimätaren för din anläggning

Energimätare är viktiga för att exakt kunna fastställa volymen av elektronisk förbrukning. Eftersom detta är viktiga elektroniska insturument, är det bäst att köpa från en väletablerad och erfaren leverantör.

Med lite forskning på nätet kan du lätt hitta en bra leverantör. Innan du gör något köp, meddela ditt behov genom att använda det e-post-ID och telefonnummer som finns på deras webbplats. Få din energimätare installerad idag!
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.