ExpressZeitung granskar makten

ExpressZeitung är en idealistiskt tyskspråkigt tidskrift i Schweiz med målsättningen att ge läsarna en djupare inblick i orsakerna till stora samhällshändelser som påverkar oss alla.

publicerad 5 april 2022
De första engelska upplagorna av ExpressZeitung.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


ExpressZeitung grundades 2016 som ett idealistiskt tyskspråkigt projekt i Schweiz med målsättningen att ge läsarna en djupare inblick i orsakerna till stora samhällshändelser som påverkar oss alla. Nu har tidskriften även börjat översättas till engelska för att nå ut till en bredare läsekrets. Tidskriftens upplägg är att varje enskild utgåva har ett specifikt tema som i artiklar och analyser betraktas ur olika perspektiv, exempelvis geopolitiska, historiska, ekonomiska, vetenskapliga och psykologiska.

Läsaren ges på så vis en djupare inblick i grundläggande orsaker istället för enbart symptom. Eftersom de teman som belyses kompletterar varandra som bitarna i ett pussel kan de sättas ihop för att med tiden skapa en klar förståelse av helheten”, skriver tidningens utgivare om filosofin.

Nu gör ExpressZeitung sin debut på den internationella arenan med de två första numren av sin engelska upplaga. Tidskriften lanserar därmed ett urval av deras tidlösa innehåll på engelska för att nå ut till en bredare publik. Den första utgåvan ”Corona Hysteria without Evidence” kan laddas ner gratis och följande utgåvor kan köpas på den engelska hemsida: https://www.expresszeitung.com/en/

Bland de teman som tidskriften djuplodande lyft fram under de gångna åren kan bland annat nämnas de många motsägelserna under den pågående coronakrisen och den roll den globalistiska tankesmedjan World Economic Forum spelar, den pågående kulturrevolutionen i Väst inklusive den demografiska förändringen och den teknokratiskt präglade totalitära samhällsutvecklingen.

I den första utgåvan ges en överblick av många centrala aspekter av coronapolitiken som exempelvis de kraftiga överdrifterna av virusets dödlighet, kritiken mot testmetodiken, skadeverkningarna av nedstängningarna och hur experter som gått emot det officiella narrativet demoniserats av konventionell media.

Att utlysa en ‘pandemi’ var allt som krävdes. Under förevändning av exceptionella åtgärder kan regeringar nu inskränka våra medborgerliga friheter inom både det offentliga och privata området och därmed inkräkta på vår rätt att leva våra liv som vi anser lämpligt. Nedstängningar och social distansering vittnar om uppkomsten av en global dystopi där det ekonomiska förfallet genom ”Corona” kastar en lång skugga över hela samhällens framtid.”, lyder presentation av den första utgåvan.

ExpressZeitung är helt finansierad av sina läsare och beskriver sig som ideologiskt oberoende och obunden.

 


Notis för de som har ett PayPal konto: Köp kan göras utan registrering och utan att ange namn och adress genom att direkt klicka på fältet ”PayPal Checkout”.