Ethereum vs Bitcoin – Jämförelse

publicerad 5 februari 2021

En liten förklaring om Ethereum vs Bitcoin. Bitcoin är förmodligen den mest kända kryptovalutan över hela världen och fortsätter att överraska med både prisutveckling och ökad integration. Ändå finns det flera tusentals kryptovalutor på marknaden idag, en av dessa är Ethereum. ETH är den näst största kryptovalutan, sett till marknadsvärde. Den är nära kopplad till utvecklingen av Bitcoin. Den ursprungliga idén var att utöka Bitcoins peer-to-peer (P2P) betalningssystem med en plattform för utveckling av dApps, vilket avvisades. Det resulterade i att Ethereum skapades.

Bitcoin kryptovalutan
Bitcoin är ett digitaliserat, decentraliserat P2P-betalningsnätverk. Men vad var orsaken till att kryptovalutan utvecklades?

Ursprung & mål
Kryptovalutan beskrevs först i en vitbok som publicerades 2008 av Satoshi Nakamoto. Vem som står bakom pseudonymet är idag fortfarande okänt. Nakamoto beskriver i vitboken en förtroendebrist för banker och tidsdelande datorsystem. För att använda traditionella valutor måste privatpersoner ha förtroende för bankerna så att de kan lagra och hantera sina pengar. Nakamoto skriver uttryckligen att detta förtroende missbrukas. Inte bara lånar banker ut pengar med otillräcklig täckning i form av lån, utan de är också ineffektiva.

Det är nästan detsamma med tidsdelande datorsystem. Med tidsdelande datorsystem kan flera användare arbeta på en dator samtidigt. För att genomföra detta är det nödvändigt att anställa en systemadministratör som kan kasta all data. I dessa system måste användarna lita på att systemadministratörer hanterar deras data konfidentiellt och inte avslöjar något till en tredje part.

Tanken bakom Bitcoin är att använda ny kryptering genom kryptografi för att skapa en digital och bättre virtuell valuta som inte är beroende av bankernas eller administratörernas förtroende. Bitcoin beror inte på en tredje part, utan är enbart baserad på kryptografiska bevissystem. Systemet drivs av ett stort antal datorer där alla har möjlighet att delta. Kryptovalutans vision är att upprätta en digital valuta som är fritt tillgänglig för alla runt om i världen och inte beroende av en tredje centraliserad part. Dock har nätverket nu växt till en nivå där det är svårigheter med skalbarhet och transaktionskostnader, vilket har fått många att jämföra Bitcoin med guld.

Blockchain teknologi
Blockchain teknologi är grunden för Bitcoin, alla transaktioner som görs registreras på blockkedjan. Alla som deltar och anslutit en dator i peer-to-peer nätverket lagrar registret. Eftersom samma kopia lagras på alla datorerna i nätverket är det praktiskt omöjligt att hacka. Datorerna litar inte på varandra och accepterar endast transaktioner som uppfyller vissa kriterier. Nätverket används främst för att driva blockkedjan. I ett annat avseende används det för att validera transaktioner till miners.

Miners kombinerar transaktioner i så kallade block på blockkedjan och bygger på tidigare skapade block. För att göra detta används hash-algoritmen SHA-256. Detta är en funktion som tilldelar transaktionsdata, dvs. avsändaren och det skickade beloppet, till ett hash-värde, dvs.  mottagaren. Om ett block framgångsrikt läggs till i blockkedjan belönas personen med BTC, vilket i nuläget är 6.25 BTC. Den nuvarande tiden för att skapa ett block är cirka 10 minuter. Det kommer totalt endast skapas 21 miljoner BTC. Förvaring av mynten kräver en digital plånbok, genom vilken du kan både skicka och ta emot kryptovalutor. Under de senaste åren har vi sett ökat tillgänglighet för att använda Bitcoin som ett betalningsmedel för tjänster och produkter.

Klassificering
Kryptovalutan i helhet tillhandahåller ett digitalt betalningsmedel baserat på ett peer-to-peer betalningssystem. Detta system består huvudsakligen av tre komponenter. Första komponenten är blockkedjan, kryptovalutans huvudbok. Den andra komponenten är datorerna som är kopplade till nätverket för att validera transaktioner och skapa nya mynt. Tredje komponenten är den digitala plånboken där mynt kan förvaras. Transaktioner krypteras automatiskt med en kryptografisk hashfunktion. Hela systemet fungerar utan behov av en centraliserad part.

Ethereum-plattformen
Ethereum erbjuder förutom sin egna kryptovaluta en plattform för utveckling av decentraliserade applikationer (dApps) via smart contracts.

Ursprung & mål
Plattformen uppstod från idén att utöka Bitcoins peer-to-peer betalningssystem med en plattform för utveckling av decentraliserade applikationer. Förslaget avvisades av core-utvecklarna. Det medförde att Vitalik Buterin skapade sin egna krypto-plattform tillsammans med några andra utvecklare. Målet för Ethereum är att erbjuda andra utvecklare att skapa egna kryptovalutor och decentraliserade plattformar på Ethereum. Plattformen erbjuder programmerbara smart contracts och fungerar som digitala kontrakt mellan två parter, baserade på några fastställda villkor. De fungerar på if-then principen. Plattformen möjliggör en effektiv och helt digitaliserad form av kontrakt som undviker dyra advokatkostnader eller juridiska tvister.

Ethereum teknologi
Likt Bitcoin, fungerar Ethereum via ett decentraliserat nätverk och en blockkedja. Nätverket driver plattformens programvara. Programvaran har tre funktioner. För det första utgör den grunden för Ethereum Virtual Machine (EVM). Det möjliggör utveckling och drift av många olika dApps eller DAOs i en mängd olika programmeringsspråk. Varje dator i det decentraliserade nätverket har ett gränssnitt till EVM, vilken består av alla datorer i nätverket.

För det andra används det för att skapa plattformens kryptovaluta ether (ETH), här används Equihash-algoritmen. Varje år skapar miners cirka 18 miljoner ether, blocktiden är endast 20-30 sekunder. För varje skapat block belönas minern med 3 ethers. Kryptovalutan fungerar som en belöning för miners, ett betalningsmedel för smart contracts. I breda termet, beskrivs ether som ett bränsle för hela plattformen.

För det tredje lagrar den hela Ethereums blockkedja. Blockkedjan registrerar inte bara transaktioner av ether, utan också alla smart contracts som skapats. Smart contracts måste också valideras decentralt, så att en rättvis granskning av avtalet kan garanteras.

Ethereum har påbörjat sin förändring från Proof-of-Work till Proof-of-Stake. Ethereum 2.0 kräver de som vill vara validerare att låsa in 32 ether. Ändringen görs för att motverka problemen med höga transaktionskostnader och skalbarhetsproblem hos det nuvarande systemet. Proof-of-Stake är också ett mer miljövänligt alternativ jämfört mot Proof-of-Work.

Klassificering
Ethereum tar Bitcoins blockchain teknologi och vidareutvecklar den. Förutom sin egna kryptovaluta ether, erbjuder Ethereum en hel plattform för att utveckla och driva egna dApps. Plattformen gör det också möjligt att ingå i smart contracts. De är konstruerade att fungera utan behöva lita på motparten och är helt digitaliserade. Ethereum beskrivs som en oberoende, multikompatibel krypto-plattform.

Ethereum vs Bitcoin slutsats: Likheter och skillnader
Bitcoin utvecklades för att skapa ett decentraliserat och digitalt betalningsnätverk. Ethereum är baserat på Bitcoin men lägger till ytterligare en ingrediens – en plattform för dApps, DAOs och smart contracts. Detta är förmodligen den största skillnaden mellan kryptovalutorna.

De gemensamma egenskaperna för kryptovalutorna är användningen av kryptografisk teknologi för krypterade blockchain. Båda kryptovalutorna erbjuder en möjlighet att delta som en miner och en chans till att bli belönad i respektive mynt. Båda projekten driver decentraliserade nätverk. Skillnader i jämförelsen Ethereum vs Bitcoin är främst syftet med respektive kryptovaluta. Ethereum har även börjat processen att byta konsensusalgoritm från Proof-of-Work till Proof-of-Stake med Ethereum 2.0.

Bitcoin vill överträffa värdebärare som fiatvalutor eller guld på lång sikt. Ethereum vill fortsätta växa som en plattform för säkra, krypterade och decentraliserade applikationer. Men även kunna erbjuda teknik i form av smart contracts för kontrakt, handelsavtal och röstningssystem (internet 3.0 eller “internet of values”). Båda kryptovalutorna är användbara och fascinerande på sitt eget sätt.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.