Viktiga saker att överväga innan du gör en kryptovaluta investering!

publicerad 25 maj 2020

Efter den senaste Bitcoin-boomen 2017 överväger allt fler personer att investera i kryptovalutor. Höga avkastningar och lovande teknik lockar allt fler investerare till sektorn och bidrar till ytterligare tillväxt. En kryptoinvestering kan därför fortsätta vara en av de bästa alternativa investeringarna. Blockchain är fortfarande en relativt ny teknik som gradvis kommer att hitta sin väg in i vardagen. Till exempel vid hantering av tillgångar och databaser.

Förutom Bitcoin har många andra kryptovalutor redan etablerats, som är avsedda för olika applikationer. Till exempel Internet of Things (IoT), decentraliserad finansiering (DeFi) och peer-to-peer (P2P) transaktioner är baserade på distributed ledger teknologin och garanterar således en hög säkerhetsnivå och skalbarhet.

Vad betyder kryptoinvestering?

Kryptovalutor är digitala valutor som är baserade på blockchain-teknik och har därför en mycket hög säkerhetsnivå. Med en fast programmeringskod kan valutan endast skapas med en specifik algoritm. Det resulterar i att distributionens storlek fastställs från början och förfalskning är praktiskt taget omöjligt.

Till skillnad från vanliga fiat-valutor har många kryptovalutor inbyggda metoder för att motverka inflationen. Det maximala utbudet av en kryptovaluta förhindrar en central myndighet från att trycka pengar efter eget behov och därmed reglera värdet. Det finns även vissa kryptovalutor som har så kallade “burnings”, vilket innebär att en viss mängd mynt regelbundet förstörs och kan inte längre användas.

För Bitcoin är det maximala utbudet begränsat till 21 miljoner bitcoins, efter det kommer inte fler bitcoins att skapas. Nivån är prognostiserad att uppnås omkring år 2140. Den underliggande blockkedjan är decentraliserad och har därför ingen central myndighet som bestämmer fördelningen. I det här fallet tar koden över och adderar ett nytt block på blockkedjan ungefär var tionde minut. Belöningen för att producera ett block genom mining är idag 6,25 bitcoins och halveras var 210,000 block, vilket motsvarar ungefär fyra år. Den initiala belöningen var 50 bitcoins och det har idag totalt inträffat tre stycken halveringar, senaste blockhalveringen inträffade 11:e maj 2020.

Är det värt att göra en kryptoinvestering? 

Bitcoins första block skapades i januari 2009 och hade under första året i stort sätt inget värde. I början av 2010 värderades en bitcoin till under $0,01 och toppade runt $20 000 i december 2017. En värdeökning som är unik för en tillgångsklass och har historiskt sett varit en bra alternativ investering att inkludera i portföljen.

Trots den stora prisutvecklingen och kraftiga rasen, håller många Bitcoin-supportrar med om att det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Om Bitcoin når en marknadsvärdering likt ett stort internationellt företag som Microsoft, kan priset förväntas vara runt $50 000.

Förutom Bitcoin finns det också många andra intressanta projekt som uppmärksammas av investerare. Innovationer är nödvändiga i den snabbt växande industrin. Utvecklingen av Blockchain 1.0 till Blockchain 3.0 tog bara några år och har ännu inte nått sin gräns. Den ständiga tillväxten av krypto-handelsplattformar är också en positiv indikator för utvecklingen.

Den historiska höga avkastningen och de många applikationerna gör det också möjligt för allt fler institutionella investerare att strömma in i sektorn. Det resulterar i att fler handelsplattformar börjar erbjuda certifikathandel och fonder med Bitcoin och andra kryptovalutor.

Vilka investeringsmetoder finns det?

Även om processen att köpa kryptovalutor är enkel att lära sig, bör investerare noggrant informera sig i förväg. Då det finns tusentals olika kryptovalutor är det viktigt att vara försiktig, vissa kryptovalutor tillför inga nya innovationer eller riktiga användningsområden. Det är därför viktigt att noggrant undersöka projekten för att undvika fallgroparna.

Klassisk kryptoinvestering

Om du bara vill dra nytta av värdeökningen för några utvalda mynt räcker det med en enkel plånbok och en ansedd handelsplattform. Efter att du skapat ett konto och verifierat dig kan du enkelt göra insättningar genom banken eller kontokort. Dina utvalda kryptovalutor kan sedan köpas direkt på handelsplattformen med ditt insatta kapital och sedan kan du skicka mynten till din egen wallet för att säkerställa din investering.

Krypto-sparplan

Om du vill ta nytta av dollar cost averaging (DCA) investeringsstrategin kan du skapa en sparplan för din kryptovaluta investering. Du kan antingen göra den själv eller använda en tjänst som gör det automatiskt. Således köper du kryptovalutor i självvalda intervaller och därmed kompenserar mot starka kursförändringar. Strategin kan underlätta nerverna och spara tid.

Decentraliserad finansiering (DeFi)

Applikationer från området “Decentraliserad finansiering” blir allt populärare inom kryptoinvesteringar. Dessa kännetecknas huvudsakligen av fyra kriterier:

  • Decentralisering
  • Blockchain baserat
  • Open source
  • Digitalt

Dessa applikationer ger kunden tillgång till finansvärlden, som annars bara var möjlig genom banker eller finansiella tjänsteleverantörer. Blockchain-teknik gör det möjligt att ersätta den förvaltande enheten (banken) med användning av smarta kontrakt. Ethereum är särskilt känd för sina starka smarta kontrakt och det medför även att de flesta DeFi-projekten är baserade på deras blockchain.

Till exempel kartläggs prognosmarknader på blockkedjan, decentraliserade handelsplattformar utvecklas på dem och beviljande av privata lån möjliggörs. DeFi-området är ett av de mest framgångsrika inom kryptosektorn och kommer antagligen att fortsätta växa i framtiden.

Kryptovaluta mining

Många kryptovalutor är baserade på Proof-of-Work konceptet. Det representerar ett bevis på arbete för att skapa en valuta och förhindrar att stora mängder kan produceras obehindrat av en aktör. Endast när en särskild tjänst har utförts, i detta fallet datorkraft, får deltagaren en belöning.

Processen kallas även för mining och uppmuntrar deltagarna att hålla blockkedjan igång med belöningarna. Datorkraften från miners medför även att blockkedjan kontinuerligt säkras. Svårigheten för belöningarna ökar ju fler deltagare det är på nätverket och på grund av denna anledningen är det många deltagare som väljer att gå med i en mining pool. Tillsammans ökar deras totala datorkraft och även deras chanser till belöningarna, som sedan fördelas efter deltagarnas procentuella inflytande.

Investering i mining ger investerare vanligtvis en säker och konstant avkastning. Men det påverkas av nuvarande svårighetsgrad på blockkedjan samt prisutvecklingen för kryptovalutan.

Kryptovaluta staking

En annan populär algoritm som används av många kryptovalutor är Proof-of-Stake. Istället för att lösa matematiska aritmetiska problem, säkerställs nätverket genom att äga den underliggande valutan. Nätverket blir säkrare ju fler deltagare som äger kryptovalutan. Ett Proof-of-Stake nätverk belönar deltagarna för deras innehav i kryptovalutan. Det finns olika varianter på vilket sätt deltagarna belönas.

Blockchain aktier

Aktier är också ett alternativ och är lämpligt om du inte enbart vill investera i kryptovalutor. Du kan hitta projekt som fokuserar på blockchain på etablerade börser. Här är fokuset på hur företagets utveckling och koncept, istället för prisutvecklingen på kryptovalutan och kryptomarknaden.

Det finns olika områden där blockchain används. Till exempel har kända företag som Microsoft och Amazon redan blockchain-applikationer i deras portföljer. Det går även att investera i tillverkare av mining-utrustning och datorchips.

Risk och säkerhet

Innan du överväger och genomför en kryptoinvestering, bör du noga bekanta dig med alla risker. Det finns många fallgropar och projekt där investerarna riskerar att utsättas för en totalförlust.

En av de största riskfaktorerna för digitala valutor är förlusten av åtkomstdata. Om du förlorar privata nycklar kan du inte längre komma åt ditt kapital. Det är viktigt att du säkerhetskopierar denna informationen flera gånger och förvarar säkert.

Du utsätter dig för en risk om du förvarar dina kryptovalutor på en handelsplattform efter inköp eller försäljning. Det finns flera fall när handelsplattformar blir hackade och förlorar miljonbelopp av användarnas kapital.

Dessutom kan transaktioner på blockkedjan inte återkallas, vilket innebär att om du skickar till en fel adress går du miste om transaktionen. Det är kritiskt att säkerställa korrekt adress vid en transaktion.

Bedrägeri-projekt står för den största andel kriminell aktivitet inom kryptosektorn. Projekten lovar vanligtvis stora vinster och avkastning, vilket tillsammans med andra metoder används för att locka in nya investerare. Det är en affärsidé baserad på ett pyramidspel/ponzibedrägeri och tillför inget värde. Dessa projekt måste identifieras och undvikas i ett tidigt skede. Det typiska exemplet är “bli rik snabbt” löften.

Slutsats: En kryptoinvestering kan vara värdefull för alla

Blockchain och kryptovalutor är fortfarande en ny sektor med stor potential. Möjligheten för ytterligare tillväxt är mycket god. Särskilt i samband med digitaliseringen dyker det ständigt upp nya utmaningar som måste lösas. Lagring av känslig information och nätverkssäkerhet är några områden som skulle kunna främjas enormt med blockchain-teknik. Decentraliserade tjänster kan även skydda användarnas integritet och motverka datainsamlingar.

En kryptoinvestering kan därför vara värdefull för både privata investerare och institutionella investerare. Investeringsbeloppet spelar inte roll eftersom kryptomarknaderna är öppna för alla. Kryptovalutor erbjuder snabba, globala och billiga transaktioner. De kan handlas dygnet runt och en ökad användarvänlighet, är några faktorer som gör en kryptoinvestering populär.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.