Finlands brottsofferjourer under hårt tryck

publicerad 28 februari 2024
- av Sofie Persson
De vanligaste orsakerna till att kvinnor sökte stöd var våld i nära relationer, sexualbrott, egendomsbrott och mobbing.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Antalet brottsoffer som sökte hjälp via Brottsofferjouren i Finland (RIKU) ökade med elva procent förra året. Främst var det kvinnor som sökte stöd.

RIKU ger råd och stöd till offer för brott eller försök till brott, samt till drabbades familjer och vittnen. Förra året ökade antalet offer vid jouren med 31 000 jämfört med 2022, vilket är en ökning på elva procent. Mellan 2021 och 2022 ökade antalet med 18 procent.

Den största ökningen noterades för brottsoffer som sökte stöd via telefon, där cirka 4900 tog kontakt. Det är 800 fler än under 2022.

Att bli brottsoffer är nästan alltid en oväntad och svår upplevelse, säger Leena-Kaisa Åberg, verkställande direktör för. Utöver det personliga stödet och rådgivningen påverkar Brottsofferjouren samhällets attityder och strävar efter att stärka brottsoffrens ställning genom att påverka.

Organisationens särskilda stödenhet för offer för människohandel rapporterade också ett rekordstort antal brottsoffer förra året, med cirka 1 400 personer som utnyttjade tjänsten.

76 procent av de som sökte hjälp var kvinnor. De vanligaste orsakerna till att de tog kontakt förra året var våld i nära relationer, sexualbrott, egendomsbrott och mobbning.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!