Stöd för högre klimatkänslighet

publicerad 15 januari 2014

Tre forskare har delvis knäckt gåtan med molnens roll i klimatets känslighet, enligt en artikel publicerad i tidskriften Nature.

Klimatets långsiktiga känslighet för en ökad halt växthusgaser i atmosfären är en av de mest debatterade delarna inom klimatveten­skapen. De många osäkerheterna beror enligt forskarna till stor del på skillnader i hur låga moln beter sig. Mekanismer som vi inte vet så mycket om. Det gör att uppskattningar av framtida temperaturök­ningar fortfarande spänner mellan 1,5 till 5 grader, vid en fördubbling av koldioxidhalten.

Forskarna har visat att skillnader i simuleringar av hur varm luft stiger och blandas med högre luftlager kan förklara ungefär hälften av variationen i klimatkänslighet i 43 olika klimatmodeller. Och utifrån den luftomblandning som har observerats tycker de att det verkar fin­nas tillräckligt stöd för en klimatkänslighet på mer än 3 grader.

”Det är betydligt mer än den nuvarande lägre accepterade gränsen på 1,5 grader, vilket begränsar modellernas projiceringar till en relativt allvarlig framtida uppvärmning”, skriver de.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.