Kina kräver minskade utsläpp

publicerad 13 november 2013

Kinas miljöministerium har satt stopp för alla raffinaderiprojekt från landets två största oljebolag, China National Petroleum Corporation (CPNC) och China Petrochemical Corporation (Sinopec), tills de kan nå upp till målen för minskade utsläpp, rapporterar China Central Television (CCTV).

Båda bolagen har misslyckats sänka sina kväveutsläpp, som tvärt om har ökat, trots krav på en sänkning med åtta procent från 2010 till 2015. Kväveoxid är en växthusgas som kan bli giftig när den kombineras med andra kemikalier, och orsakar surt regn.

Bolagen har även misslyckats med att sänka utsläppen av svaveldioxid, som skulle minska med tio procent om året från 2010 till 2015 skriver Mongabay.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet


Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en giftig gas som bildas vid förbränning i luft. Gasen spelar en roll i bildandet av marknära ozon ihop med andra luftföroreningar som till exempel kolväten (HC) och sot. Kvävemonoxid bildas i endotelceller som svar på olika former av stimuli, bland annat ett ökat blodtryck och kärlstress.

Svaveldioxid, SO2, är en färglös och hostretande gas. Gasen bildas naturligt då biologiskt material bryts ner. Den uppstår även vid förbränning av fossila och andra svavelhaltiga ämnen.

Källa: Wikipedia
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.