Nej Norberg, all invandring är inte positiv

publicerad 16 februari 2015

Den liberale debattören Johan Norberg försöker göra en Harrison när han i en kolumn i dagens SvD beskriver all invandring som positiv i ”det långa loppet”, trots att experter som George Borjas m.fl. slagit fast att det inte finns något empiriskt stöd för att invandring är entydigt positivt varken på kort- eller lång sikt. Asylinvandring är vidare väsensskild från arbetskraftsinvandring – förstås.

Norberg låtsas inte heller om elefanten i rummet d.v.s. att en invandring av ca 400 000 människor under loppet av några få år fram till 2018, tillhörande en merendels disparat kulturkrets gentemot den sekulära individualistiska svenska, är exempellös i sin storlek och omfattning. Norberg, liksom f.ö. Dick Harrison, gör kardinalfelet att de likställer ett antal västerländska delkulturer med ytliga olikheter men en gemensam grund, med den islamiska kultur- och värdegrunden viken är väsensskild från den västliga, även om den i vissa grupper kan vara positivt påverkad av den. Norberg hoppas som vanligt på att lite liberala reformer (sänkta låglönetrösklar och en flexiblare arbetsrätt) helt plötsligt ska skapa ett sådant arbetskraftsbehov hos näringslivet att inte bara den nuvarande arbetslösheten om 429 900 (ekonomifakta idag), utan ytterligare ett antal hundratusental människor med dels ett språkligt nolläge och sannolik ytterst inkompatibla kompetensprofiler, ska sugas in i arbetsmarknaden om sådana reformer införs.

Men problemet i Sverige är ju inte en brist på arbetskraft som är villig att arbeta för låga löner utan brist på arbetsgivare och entreprenörer som har behov av lågutbildad arbetskraft samt brist på företagare som har behov av att anställa dessa stora numerärer.

Johan Norberg blir allt mer verklighetsfrämmande och förkroppsligade allt mer bilden av latteliberal som sippar sin märkeswhisky i barer runt om i väldens metropoler men har noll förståelse för de sociala och kulturella konflikter som nu byggs upp runt om i landet: på svenska landsbygd (där innevånarantalet plötsligt dubblas av nytillkomna) eller orter där befintliga elever i skolan sätts i en enormt försämrad skolmiljö där individer utan rötter i vare sig land eller språk ska ta plats och kräva de begränsade resurser som finns för utbildning och arbetsro. Detta ska enligt Norberg och likasinnade den svenska befolkning bara hacka i sig. Det är deras moraliska förbannade plikt! Allt blir bättre på sikt – vilket det förstås kunde bli om invandringen var normal, begränsad och i paritet med bostäder och resurser.

Men det som redan är och det som kommer är en exempellös situation, men det låtsas inte den gode Norberg om. Det blir bra på några års sikt. En uppfattning som det finns noll (0) fakta, trender, logiskt eller statistiskt stöd för relativt dessa stora volymer.

 

 

leif-100Leif V Erixell
Författare och debattör


Leif V Erixell är författare och debattör. Han har bland annat författat böckerna Sverige förnyat, Om den civila freden och Alliansens 8+5 misstag.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.