Får vi se en ny amerikansk False Flag i Nordkorea?

När man analyserar Nordkoreakrisen är det viktigt att sätta in den i sitt geopolitiska sammanhang.

publicerad 15 augusti 2017

Västvärldens ledande maktsfär utgörs av den angloamerikanska oligarki som har ett dominerande världsekonomiskt inflytande via sin kontroll av globala banker och megaföretag. Det är denna oligarki som de facto sitter på makten i EU och i USA – the Deep State. Den här kretsen har i decennier strävat efter att etablera en ny världsordning – NWO. Makten skall föras från nationalstater till internationella överstatliga organisationer som EU, FN, WB, IMF…Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

 


Liknande artiklar: