Ensamrätten till lögnen

Det går inte att ta miste på upprördheten inom samhällets etablissemang över att man förlorat ensamrätten till lögnen. Det konstaterar Lars Bern i sin senaste krönika.

publicerad 2 mars 2018

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Vi kan läsa i bladet att de ledande svenska företagen inom media (MSM) DN, SvD, SR och SVT går ihop mot falska nyheter – Fake News. Inför valet planerar man ett redaktionsöverskridande samarbete för att motverka spridningen av det man kallar desinformation. Hela västvärlden fullständigt kokar av oro över det som kallas Fake News. Den fråga man måste ställa sig är, vad som utlöst denna våg av politiska och andra initiativ för att stävja falska nyheter? Är detta med spridning av falska påståenden ett nytt fenomen som plötsligt uppstått eller är förklaringen något annat?

Sanningen är nog den att spridning av desinformation för att påverka opinioner, affärer och politiska processer alltid har förekommit. Och vad värre är så har det väldigt ofta varit vårt eget politiska och mediala etablissemang som stått för den mesta spridningen, de som nu skall gå samman för att stävja fenomenet. Man sätter bocken till trädgårdsmästare m.a.o..

Självklart har även en annan källa till falska nyheter varit politiska makter som med desinformation försökt destabilisera sina motståndare. Dokumentationen av hur amerikanska CIA i decennier systematiskt använt falska nyheter för att destabilisera regimer som man velat få bort, är bedövande.

Så detta med falska nyheter är inget nytt. Varför har då frågan plötsligt blivit så het? Svaret är givetvis att det etablissemang som tidigare haft ensamrätten att sprida lögner till folket, har fått konkurrens. Med Internet har plötsligt allmänheten fått möjlighet att direktkommunicera med varandra, utan att bli censurerade av tidningsredaktioner. Vanligt folk som setat inne med kunskaper om att det som skrivits i tidningarna, visats på TV eller påståtts av någon makthavare varit lögn, kan nu via nätet avslöja vad de vet. Vanligt folk som likt etablissemanget vill sprida egna lögner till en massa människor, kan även göra det. Etern är fri och folket har fått voice!

Det mest påtagliga svenska exemplet på lögner som spridits av det politiska och medial etablissemanget var ubåtskränkningarna under det kalla kriget. Det fanns givetvis en dold agenda bakom alla dessa obekräftade anklagelser mot Sovjet som framfördes av politiker och de medier som nu går samman för att bekämpa falska nyheter. Samma agenda ligger bakom dagens propaganda i dessa medier mot Ryssland och president Putin. Att dagens Ryssland lägger en femtedel så mycket resurser på militären som en gång Sovjet gjorde och max en tiondel av vad USA gör, skriver man inget om. Istället kablar man ut den falska uppgiften om en kraftig upprustning och ett ökande hot.

Även den bild som dessa medier ger av USA:s nya president Donald Trump är genomfalsk. Man pumpar dagligen ut nyheter som ensidigt försöker framställa Trump i en maximalt negativ dager, medan man tidigare gjorde den direkta motsatsen i uppgifter om Obama. Har någon av dessa Fake News jagande medier upplyst svenska opinionen om att Trump faktiskt är långt populärare hos amerikanska folket än vad Obama var vid motsvarande tid efter sitt tillträde? Och hur skulle det vara med en jämförelse mellan Trumps popularitet och västs övriga politiska ledares. Nej den bild som förmedlas är helt falsk.

Min medvetenhet om hur vi blir systematiskt desinformerade av våra politiker och ledande medier vaknade till liv på allvar 2008. Jag hade då börjat intressera mig för larmen om klimatförändringar som våra politiker och de aktuella medieföretagen spred. Jag började studera vetenskapen bakom larmen och kunde lätt konstatera att det mesta som spreds var Fake News. År 2006 kom Al Gores klimatalarmistiska film som kallades En Obekväm Sanning. Den belönades av vårt etablissemang med ett Nobelpris. Så gott som alla påståenden som gjordes i den filmen var lögner och inget av de larm som framfördes har materialiserat, vilket lätt visas om man observerar vad som verkligen sker och skett. Inte en stavelse om denna desinformation i DN, SvD, SR och SVT trots att man påstår sig bekämpa Fake News.

Bakgrunden till alla lögnerna om klimatet har jag redogjort för i en TV-intervju som ni hittar här.

För egen del skrev jag en debattartikel i SvD där jag kritiserade desinformationen om klimatet hösten 2008. Dåvarande debattredaktören på SvD, hedersmannen Sune Olofsson tog in min artikel vilket väckte en storm av indignation från det etablissemang som spred klimatdesinformationen. När ett tjugotal professorer inom grundläggande naturvetenskaper skrev en artikel till mitt försvar, förbjöds Olofsson att publicera den. Sedan dess har så gott som alla ifrågasättande av falska klimatnyheter i SvD blockerats.

Idag publicerar SvD:s miljöreporter Jenny Stiernstedt oemotsagd flera ggr i veckan helt falska nyheter om klimatet. När läsare påpekar detta för redaktionen möts de av tystnad. Även DN kör med samma falska propaganda via sin reporter Karin Bojs och i public service kablas samma lögner ut hela tiden. Det vetenskapliga faktum att någon signifikant global uppvärmning inte ägt rum på tjugo år och de tydliga tecknen på att jorden går mot ett kallare klimat p.g.a. sjunkande solaktivitet, får inget utrymme i dessa förment Fake News jagande medier.

Så sent som idag framfördes i SR-programmet Nordegren&Epstein falska påståenden om att Maldiverna kommer att försvinna p.g.a. stigande havsnivå. Det finns inga faktiska observationer som stödjer det påståendet. Under flera decennier har världens ledande expert på detta Nils-Axel Mörner upprepade gånger besökt de flesta kritiska platser, som Maldiverna, Kiribati, Tuvalu och Bangladesh. Han konstaterar att fler söderhavsöar växer i area än de som krymper. Ingenstans sker någon oroande stigning av havet. SvD:s Jenny Stiernstedt har upprepade gånger kommit med falska uppgifter även på detta område.

Låt mig även passa på att nämna det politiska etablissemangets desperata försök att förmedla en lögnaktig bild av vad som sker i vårt samhälle i kölvattnet av den exempellösa invandringen från MENA-länder under senare år. Man tar ständigt nya initiativ för att försöka stoppa den information som sprids på nätet. Här är vår politiska adel plötsligt beredd att tumma på grundlagen för att hindra sanningen från att nå allmänheten.

Det går inte att ta miste på upprördheten inom samhällets etablissemang över att man förlorat ensamrätten till lögnen. Man förbereder nu en rad åtgärder för att försöka begränsa och förhindra vanliga människors möjligheter att förmedla alternativ till de offentliga lögnerna. Självklart lever bloggar som denna farligt, vi kommer säkert att få se ett antal försök att tysta oss. Anden har dock flugit ut ur flaskan! Även om man lyckas tysta alla sociala medier så kommer man aldrig att kunna stoppa den fria informationsspridningen i etern, med mindre än att vi släcker ner hela vårt elektroniska kommunikationssystem. Människor kommer att fortsätta sprida sina sanningar och lögner via sina mobiltelefoner och iPads.

 

 

Lars Bern

 

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!