IT/Övervakning

Googles nya AI kan upptäcka bröstcancer bättre än läkare

Google har tagit fram ett system med artificiell intelligens som kan upptäcka bröstcancer lika bra som de främsta radiologerna i världen. Tekniken hoppas kunna leda till att fler fall upptäcks i ett tidigt stadium och att fler liv räddas.

Studien som publicerades i vetenskapstidskriften Nature är det senaste att visa att AI har potentialen att förbättra analyserna när det screenas efter bröstcancer. I dagsläget missar radiologer omkring 20 procent av alla bröstcancerfall vid de mammografier som görs och många får dessutom felaktigt höra att de har cancer när läkare feltolkat resultaten.
Den artificiella intelligensen som tagits fram heter Deepmind och när man med denna scannade 25856 mammografier från Storbritannien och 3097 från USA och jämförde med de faktiska medicinska resultaten så visade det sig att Googles system var bättre på att upptäcka bröstcancer än vad läkarna hade varit, skriver Reuters.

Det fanns dock även fall där verkliga läkare upptäckt bröstcancer men där den artificiella intelligensen missat det, varför systemet inte ska ses som en ersättare till mänskliga läkare utan som en extra hjälp till dessa.

– Mjukvara med artificiell intelligens är bara hjälpsam om den flyttar ratten åt en verklig radiolog, konstaterar Lisa Watanabe vars AI för mammografi godkändes för användning i USA förra året.

Fler studier väntas göras på den nya tekniken för att se om den verkligen är så nyttig som den verkar och om den också i verkligheten kan hjälpa till att förbättra patientvården.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • AI
  • cancer
  • Google