Googles nya AI kan upptäcka bröstcancer bättre än läkare

publicerad 8 januari 2020

Google har tagit fram ett system med artificiell intelligens som kan upptäcka bröstcancer lika bra som de främsta radiologerna i världen. Tekniken hoppas kunna leda till att fler fall upptäcks i ett tidigt stadium och att fler liv räddas.

Studien som publicerades i vetenskapstidskriften Nature är det senaste att visa att AI har potentialen att förbättra analyserna när det screenas efter bröstcancer. I dagsläget missar radiologer omkring 20 procent av alla bröstcancerfall vid de mammografier som görs och många får…





 


Liknande artiklar: