Europeiska rådet: Gör det lättare att samla in elektroniska uppgifter

publicerad 19 februari 2019
Nu kan våra abonnemangsuppgifter riskera att lämnas ut över landsgränserna

Det kommer bli enklare för brottsbekämpande myndigheter i varje EU-land att begära ut och samla in e-bevis från tjänsteleverantörer baserade i andra länder i den europeiska unionen, åtminstone om EU-rådets förslag blir verklighet. Förslaget riskerar dock både källskydd och meddelarfriheten enligt experter.

Europeiska unionens lagstiftande institution vill skapa ett nytt juridiskt ramverk där krav riktas direkt till tjänsteleverantörer baserade i andra EU-länder för att snabbt få in elektroniska bevis. Österrikes justitieminister Josef Moser är en av förespråkarna av ett nytt system och menar att det är en nödvändighet för att få bukt med den gränsöverskridande brottsligheten:

Elektronisk bevisning håller på att bli ett väsentligt inslag i straffrättsliga förfaranden. Dagens brottslingar använder snabb avancerad kommunikationsteknik som inte låter sig hindras av gränser. De nya reglerna ska ersätta nuvarande opraktiska metoder med snabba och effektiva verktyg för insamling och utbyte av e-bevisning över gränserna. På så sätt blir det lättare att skydda allmänheten utan att äventyra människors fri- och rättigheter, skriver han enligt ett pressmeddelande från rådet.

I den nya förordningen framgår det bland annat att e-bevisning ska kunna begäras ut oavsett var uppgifterna finns någonstans. Det gäller alla kategorier av uppgifter som abonnent-, åtkomst- och transaktionsuppgifter samt innehållsdata.

Alla begärda uppgifter ska lämnas ut inom 10 dagar – eller 6 timmar om ärendet bedöms vara brådskande, detta utan att begäran godkänns från behörig rättslig myndighet i förväg.

Tjänsteleverantörer som inte lämnar ut uppgifterna i tid kan komma att bötfällas på upp till två procent av företagets totala globala omsättning.

Förslaget om gränsöverskridande utlämning av e-bevisning har inte bara fått kritik för att hota den personliga integriteten eller riskera att utnyttjas för lättvindigt. Enligt yttrandefrihetsexperten Nils Funcke riskerar också källskyddet och grundlagsskyddade rättigheter att äventyras.

Daniel Westman, som är expert på dataskyddsfrågor, säger till Europaportalen att meddelarfriheten också riskerar att urholkas då ett medlemsland kan få ut uppgifter om vilken källa som pratat med exempelvis en journalist i ett annat EU-land.

 

Källa: Europeiska rådet
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.