Åtta anledningar till varför Linux är bättre än Windows

När det är dags att installera nytt operativsystem på PC:n går många på det alternativ som framstår som det lättaste – de installerar Windows. Det är förvisso ett stort och marknadsdominerande OS som de flesta är bekanta med. Men det innebär inte att det är det bästa alternativet. Att köra på en lösning baserad på Linux är ofta att föredra.

publicerad 27 september 2021

Här är åtta skäl till varför du bör välja Linux framför Windows:

Totalkostnaden

Linux är gratis, till skillnad från sin största konkurrent. Det talar starkt till Linux fördel. Detta gäller särskilt för företagskunder. När du som privatkund köper en PC kommer ofta Windows förinstallerat så du märker inte kostnaden direkt, men det kostar fortfarande pengar och är en del av datorns anskaffningskostnad. Om du driver någon form av servrar blir detta ännu tydligare, så där är Linux definitivt det kostnadsmässigt överlägsna alternativet.
Pålitligheten med färre krascher

Linux baserar sig på öppen källkod, vilket kan verka läskigt för den som inte är så haj på datorer och tror att denne kommer behöva jobba mer med systemen. Så är dock inte fallet snarare tvärtom. Linuxburkar har en upptid som vida överträffar de som kör Windows. Du behöver inte heller starta om de dessa datorer i närheten lika ofta, vilket sparar mycket tid.

Lätt att lära sig och att använda

När du väl tagit steget och vant dig är…