Ökad grov våldsbrottslighet enligt polisens nya rapport

publicerad 18 oktober 2017

Grövre våldsbrott, fler komplexa cyberbrott och ökad samverkan mellan kriminella aktörer. Det är några trender som framkommer i polisens nya rapport om allvarlig och organiserad brottslighet.

Polisen kan skönja ett par tendenser inom brottsutvecklingen de senaste åren. En bredare samverkan mellan kriminella aktörer och ökade möjligheter för kriminella aktörer att utnyttja varandras nätverk. Även marknaden för brottstjänster där kriminella aktörer kan köpa eller hyra en kompetens eller ett utförande som krävs i ett brottsupplägg har blivit större. Sammantaget innebär det att fler kriminella kan begå avancerade brott och större möjligheter att utveckla den brottsliga verksamheten.
Våld och komplexa cyberbrott

Polisen ser en ökad våldsanvändning. Bakom våldet står i många fall individer med kopplingar till kriminella nätverk i utsatta områden. Otillåten påverkan, övergrepp i rättssak, parallella samhällsstrukturer förekommer i olika grad i utsatta områden. Handeln med narkotika är fortsatt en central del av organiserad brottslighet. Det grövre våldet och det ökade antalet skjutningar är i många fall narkotikarelaterade.

En allt större del av allvarlig och organiserad brottslighet är internetrelaterad. På internet och Darknet finns en stor marknad för illegala varor och tjänster. Komplexa cyberbrott, som på allvar kan hota samhällets tekniska infrastruktur, har blivit allt vanligare. Bedrägerier genomförs mer organiserat. Brottsuppläggen har blivit mer välgjorda och kopplingen till komplex cyberbrottslighet är tydligare. Sårbarheter i it-tjänster, såsom BankID och kortköp via internet, utnyttjas.

”Krävs gemensamma insatser”
Rapporten är ett underlag för beslut om prioriteringar och insatser mot den här typen av brottslighet. Den ska användas som grund för beslut om hur polisens arbete mot organiserad och annan allvarlig brottslighet ska inriktas och kopplas ihop med det lokala polisarbetet.

Den organiserade brottsligheten är komplex och måste bekämpas gemensamt. Vi samverkar med andra myndigheter inom den gemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, inte minst i de utsatta områden men också tillsammans mot ett alltmer utnyttjande av välfärdssystemet. Vi förstärker och riktar in insatser lokalt där behoven är som störst. Vi förstärker även vår förmåga att arbeta mot de ökade antalen bedrägerier och identitetsrelaterade brottslighet, säger Mats Löfving, chef för Nationella operativa avdelningen.

Bakom rapporten står polisens Nationella operativa avdelning. Den publiceras vartannat år och har denna gång fokus på perioden 2015 till första halvan av 2017. Rapporten ska ge en nationell polisiär lägesbild av allvarlig och organiserad brottslighet och beskriver hur kriminella aktörer samverkar samt vilken brottslighet de ägnar sig åt.

 

 

Källa: polisen.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.