Svenska skyddsrum i allt sämre skick

publicerad 8 augusti 2017

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har halverat budgeten som ska användas för att kontrollera Sveriges skyddsrum, vilket inte gör att skyddsrummen kontrolleras tillräckligt.

2009 uppgick MSB:s budget för att kontrollera landets skyddsrum till 28 miljoner kronor. 2015 hade den siffran halverats till endast 14 miljoner kronor.

Antalet kontroller av skyddsrummen har också minskat. Från 5 259 kontroller 2009 till 1 899 kontroller 2015, rapporterar TV4 Nyheterna.

En skyddsrumskontrollant som TV4 Nyheterna talat med menar att det inte går att kontrollera varje skyddsrum vart tionde år, vilken är den period som det står skrivet i regelverket.

MSB menar att man på senare tid tvingats lägga sina resurser på mer akuta saker än skyddsrum, som ingår i totalförsvaret.

”Den minskning som tidigare skett av hur mycket pengar som används för skyddsrumsverksamheten är ett resultat av prioriteringar som gjorts mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läge som rått”, skriver MSB i ett mejl till NyD.


Fakta: Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skydd ges mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanliga byggnader och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

 

Källa: MSB
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.