Inrikes

Svenska skyddsrum i allt sämre skick

Publicerad 8 augusti 2017

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har halverat budgeten som ska användas för att kontrollera Sveriges skyddsrum, vilket inte gör att skyddsrummen kontrolleras tillräckligt.

2009 uppgick MSB:s budget för att kontrollera landets skyddsrum till 28 miljoner kronor. 2015 hade den siffran halverats till endast 14 miljoner kronor.

Antalet kontroller av skyddsrummen har också minskat. Från 5 259 kontroller 2009 till 1 899 kontroller 2015, rapporterar TV4 Nyheterna.

En skyddsrumskontrollant som TV4 Nyheterna talat med menar att det inte går att kontrollera varje skyddsrum vart tionde år, vilken är den period som det står skrivet i regelverket.

MSB menar att man på senare tid tvingats lägga sina resurser på mer akuta saker än skyddsrum, som ingår i totalförsvaret.

“Den minskning som tidigare skett av hur mycket pengar som används för skyddsrumsverksamheten är ett resultat av prioriteringar som gjorts mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läge som rått”, skriver MSB i ett mejl till NyD.

Liknande artiklar

Därför är Sveriges beredskap obefintlig Jag skrev nyligen om varför vi inte kan lita på hälsomyndigheterna. Detta fenomen är tyvärr inte begränsat till dessa my...
“Torbjörn Sassersson: Sverige spelar ett hög... Jag förstår Patrik Oksanens ambition att skydda Sverige från negativ påverkan både inom landet och utifrån, men det finn...
MSB får “gräddfil” till censur på Face... Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samarbetar med Facebook så att myndigheten kan få förtur i kön med anm...

Fakta: Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skydd ges mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanliga byggnader och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

 

Källa: MSB

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!