Sexanklagelserna

Sex tidningar fälls för #metoo-uthängningar

Expressen och Dagens Nyheter är två av tidningarna som fällts av PON

Sex tidningar som totalt gjort tio publiceringar under den så kallade #metoo-härvan fälls nu av Pressens opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Pressens opinionsnämnd (PON) fäller nu sex tidningar efter publiceringar under fjolårets #metoo-härva, där en rad offentliga personer anklagades för sexuella övergrepp. PON prövade totalt elva publiceringar med koppling till härvan, där det nu visar sig att tidningarna i tio fall har brutit mot så kallad god publicistisk sed.
Majoriteten av fällningarna gäller främst Expressen men även Svenska Dagbladet fälls samt Dagens Nyheter, Aftonbladet, Arbetaren och Hänt i Veckan.

Aftonbladets ställföreträdande ansvarige utgivare Lena Mellin fälls bland annat för en artikel om den nyligen frikände “Äntligen hemma”-profilen Martin Timell.

Jag anser att den publicitetsskada som Martin Timell har åsamkats inte uppstod vid Aftonbladets publicering utan långt tidigare. Vi var sist av alla med att namnge honom. Men jag respekterar självfallet opinionsnämndens beslut, säger Mellin.

Enligt pressombudsmannen Ola Sigvardsson begicks “en rad pressetiska övertramp” som på ett oförsvarligt sätt anses ha skadat enskilda personer i och med dessa uthängningar.

Elva anmälningar. Tio fällningar. Ett mycket ovanligt utfall. Sett över ett år brukar de drygt 500 anmälningar PO får in, leda till cirka 35 fällningar i PON. Särskilt anmärkningsvärt är att fällningarna i de nu aktuella ärendena i flera fall gäller högprofilerade publiceringar, som gjorts efter en omfattande research av tidningarna”, skriver Sigvardsson i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Sigvardsson uppger även att tidningarna alltför lättvindigt valt att publicera namn, även om det inte funnits någon fällande dom. Vidare säger han att publicitetsskadan efter uthängningarna varit “oförsvarlig” och att han hoppas på att fällningarna nu ska hjälpa till att “återskapa förtroende för pressen”.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!