Inrikes

Schibstedt-profiler kräver hårdare regler för sociala medier

Raoul Grünthal

Schibstedt-cheferna Karin Pettersson och Raoul Grünthal vill att Facebook och andra sociala medier tvingas ta ett större ansvar för vad som publiceras på deras plattformar. Betydande del av kritiken går ut på att Facebook bör göra det svårare för nya alternativa medier att verka på lika villkor – och underlätta för konventionella medier.

I en debattartikel argumenterar duon för att Facebook, Twitter och Youtube blir plattformar för politisk propaganda, valstörande verksamhet, antivetenskaplig desinformation och lögnkampanjer. Man menar att det är så pass allvarligt att demokratin nu hotas och undergrävs eftersom de sociala medierna inte lyder under samma lagar och regler som gamla konventionella medier, framförallt eftersom det inte finns något pressetiskt regelverk. Desinformationen och hatet som enligt Schibstedt sprids på sociala medier måste nu bekämpas på allvar, menar man.
Pettersson och Grünthal skriver vidare att de sociala medierna fylls av hat, hot och lögner som aldrig skulle accepteras någon annanstans och man kräver därför lagstiftning för att förhindra detta, men en lagstiftning som samtidigt inte missgynnar de medier som de själva företräder. Man vill inte att Facebook och annan social media ska definieras som varken publicister eller distributörer utan som en verksamhet som har medverkansansvar – vilket gör att Facebook, Twitter och liknande sajter snabbt ska se till att olagligt innehåll tas bort och aldrig publiceras.

Vidare förklarar man att det är viktigt att lyfta fram journalistik som följer de så kallade pressetiska riktlinjerna och att den typen av journalistik absolut inte får censureras eller ändras på sociala medier.

”Demokratin kräver att både yttrandefriheten, pressfriheten och demokratins institutioner skyddas. Val ska vara fria, valprocesser ska inte manipuleras. Medborgare och politiker ska kunna yttra sig i offentligheten utan att skrämmas till tystnad genom hot och lögnkampanjer. Ytterst måste politiken stå som en garant för demokratins spelregler. Vi menar att diskussionen om hur detta ska gå till nu äntligen måste komma igång, också i Sverige.”

På vilket sätt nya alternativa medier som inte har anslutit sig till Pressens Opinionsnämnds pressetiska system, hotar demokratin eller påverkar valprocesser mer än vad Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, eller andra äldre medier själva framgår inte av texten. Av rapporten som Schibstedt lagt fram framgår dock att det specifikt är rysk påverkan man menar sig vara oroliga för. Inflytande från övrigt håll så som amerikansk eller israelisk påverkan omnämns inte i rapporten.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!