Säpo-rapport brännmärker oppositionella i Sverige

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 26 juni 2023
- av Isac Boman
Säpo under Fredrik Hallströms ledning associerar i rapporten bland annat traditionella familjevärden till "propaganda" och "våldsbejakande extremism".

Säkerhetspolisen har tidigare gått ut i högt tonläge mot aktörer som framfört kritik mot makthavare i Sverige. I en ny rapport tar man nu detta ett steg längre och brännmärker inte bara en lång rad oberoende medier som delar av ”antidemokratiska extremistmiljöer”, utan pekar även ut oppositionellt inriktade bloggare, musiker och konstnärer under mycket grova beteckningar.

Det är Totalförsvarets forskningsinstitut som på uppdrag av Säpo tagit fram en ny rapport där aktivister och organisationer som på olika sätt ifrågasätter makthavare eller officiella narrativ pekas ut som samhällshotande. Rapportörerna ifråga är Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo.

Retoriken i rapporten under rubriken “Konspirationspropaganda, rasism och våld” är genomgripande grov.

– Vi är bekymrade över utvecklingen. Rapporten illustrerar de utmaningar som vi står inför och har stått inför en tid, hävdar Fredrik Hallström, chef för kontraterrorism på Säpo till TT.

Bland annat driver man teserna att ”extremism i bred bemärkelse driver på den våldsbejakande extremismen” och att ”ett bredare anammande av konspirationsteorier och våldsfascination gör det allt svårare att avgöra vem som har en extremistisk åsikt och vem som har en extrem avsikt”.

– Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sverige och vårt demokratiska system. Men det är hela samhällets uppgift att stå upp för det demokratiska samhället och motverka desinformation, spridande av konspirationsteorier och extremistisk propaganda. Den här rapporten hoppas vi ska öka kunskapen om de bredare författningshotande krafterna i Sverige och bidra till en bättre förståelse för de långsiktiga hot som finns mot det fria och demokratiska samhället, hävdar Hallström i ett pressmeddelande.

Myndigheten sveper ännu bredare än man gjort tidigare med dramatiska beteckningar, där man associerar fenomen som traditionellt setts som naturliga inslag av demokratin till “extremism”. Anklagelserna är grova och retoriken hålls i ett högt tonläge mot en lång lista av oppositionellt inriktade grupper och aktivister som man menar vill “avskaffa eller underminera det liberaldemokratiska statsskicket”.

Bland dessa innefattas i praktiken aktörer som uttryckt kritik mot statlig repression i samband med coronapolitiken, ifrågasatt massvaccinationsprogrammen eller uppmärksammat globalistiska maktnätverks inflytande i Sverige. Även uppfattningar i den allmänna opinionen som att kärnfamiljens integritet underminerats, att barn sexualiseras av hbtq-lobbyn eller att invandringspolitiken leder till att den svenska ursprungsbefolkningen marginaliseras demografiskt beskrivs av myndighetens rapport som ytterst samhällsfarliga.

Medier, partier, bloggare och konstnärer

I kartläggningen målar man med bred pensel, där bland annat radikala nationalsocialistiska organisationer listas bredvid mer moderata grupper som förespråkar direktdemokrati och efterlyst en mindre omfattande statsapparat.

I princip samtliga offentliga medier där mer principiell systemkritik förekommer finns med på myndighetsrapportens “svarta lista” – däribland även Nya Dagbladet. Även fullt legala politiska partier som Mänskliga rättigheter och demokrati, som tillkom i eftermälet av coronapolitiken, samt det nationalistiska partiet Alternativ för Sverige, pekas ut som oönskade aktörer i rapporten, liksom även den nationalistiska intresseföreningen Det fria Sverige.

Rapporten gör även en omfattande kartläggning av lösare nätverk av läkare, sjuksköterskor och aktivister som uttryckt sig kritiskt om covidrestriktionerna eller massvaccinationsprogrammen. Skribenter, videobloggare och poddare som på olika sätt uttryckt kritik mot makten omfattas av myndighetens kartläggning.

Säpo går till och med så långt som att utmåla konstnärer och musiker som ett hot som ”använder sin konst för att sprida politiska budskap med grund i landskapets ideologiska kontext”.

Exempelvis har det varit vanligt förekommande under de demonstrationer som hållits under coronapandemin att artister framfört låtar och att musik har spelats. Låtarna har ofta handlat om frihet, sanning och kärlek, och samtidigt om hur globalister trälbinder befolkningen“, skriver man bland annat.

Myndigheten möter samtidigt frän kritik mot den 263 sidor långa FOI/Säpo-rapporten som huvudsakligen pekar på att man i praktiken agerar för att kartlägga och misstänkliggöra oppositionella aktörer snarare än att faktiskt skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten så som myndighetens formella uppdrag är formulerat.

Fakta: Säpo

Säkerhetspolisen (Säpo) är en av Sveriges två operativa polismyndigheter, där den andra är Polismyndigheten. Säkerhetspolisens uttalade uppgift är att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Myndighetens chef utses av regeringen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!