Samtal om psykisk ohälsa hos barn ökar

publicerad 7 mars 2023
- av Sofie Persson
Bris hade 44 420 kurativa kontakter med barn under 2022.

Samtalen till Bris fortsätter att öka och så även samtal som handlar om psykisk ohälsa, visar organisationens årsrapport. Samtidigt vittnar rapporten om att barn känner en stor oro för samhället och dess framtid på grund av bland annat kriget i Ukraina och klimatförändringar.

I Bris årsrapport för 2022 kan man se hur barn i Sverige påverkats av samhällets oroligheter den senaste tiden. I rapporten kan man se att samtalen till Bris ökat med sju procent jämfört med 2021 och man har sammanlagt haft 44 420 kurativa kontakter med barn upp till 18 år under året.

I kölvattnet av coronakrisen kom kriget i Ukraina följt av en stigande inflation som gör att många familjer har det svårare ekonomiskt, vilket i sig påverkar barnens mående. Många barn har ställt oroliga frågor gällande kriget och vad som skulle hända om det kom till Sverige. Samtidigt upplever många barn oro inför klimatförändringar där en hel del beskrivs uppleva en existentiell ångest inför framtiden.

Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog menar att barn lever i samma samhälle som vuxna vars mående, framtidshopp och livsval i sin tur påverkar barnen mycket.

När det är skakigt i världen behöver barn trygga vuxna. Ett ansträngt samhällsläge ökar också vikten av att med ett starkt barnrättsperspektiv ta ansvar för att forma hållbara och långsiktiga lösningar där barns rättigheter och livsvillkor är i centrum, såväl här och nu som på sikt, säger han.

De tre vanligaste kontaktområdena har varit psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter samt våld, övergrepp och kränkningar. I rapporten går att läsa att samtal om ätstörningar ökat med 17 procent, självmord 15 procent och självdestruktivitet 14 procent jämfört med under 2021.

Bris anser att samhället måste börja agera för barns rätt till stöd och skydd. Regeringen bör bland annat prioritera förslag för att ”öka tillgängligheten och skapa en sammanhållen vårdkedja, satsa på en stärkt elevhälsa och ett brett och anpassat föräldraskapsstöd för att skapa goda förutsättningar för barns utveckling och för att minska konflikter i hemmet”. Bris konstaterar också med hjälp av barnens ögon att man bör prioritera stöd till familjer med ekonomiskt små marginaler och säkra goda uppväxtvillkor för alla barn.


Stöd kriget mot bankerna – bidra till stämningen mot Länsförsäkringar


166 870 kronor av 150 000 kronor insamlade! Läs mer här eller swisha direkt till: 123 611 30 21.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.