Regeringen grundar ny myndighet – ska bedriva psykologisk krigföring i Sverige

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 18 oktober 2021
- av Isac Boman
Henrik Landerholm, generaldirektör för den nya Myndigheten för psykologiskt försvar.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


27 790 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Tillsammans med försvarsmakten och civila myndigheter ska den nya “Myndigheten för psykologiskt försvar” å statsmaktens vägnar bekämpa det man betecknar som desinformation och ryktesspridning, deklarerar inrikesminister Mikael Damberg (S) på en presskonferens. Bland annat pekar man i samband med detta ut avvikande uppfattningar om covid-19 och den pågående vaccinationskampanjen som ett “hot mot demokratin”.

– Det förekommer missinformation, desinformation och ryktesspridning om covid-19-vaccinet och pandemin, hävdade Damberg på presskonferensen där han presenterade den nya myndigheten.

Inrikesministern menar att denna behövs på grund av ett ”försämrat säkerhetspolitiskt läge under en längre tid” och att Sveriges psykologiska försvar därför behöver stärkas och ”anpassas efter dagens förhållanden”.

– Myndigheten ska också bidra till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller psykologiskt försvar, fortsätter han och menar vidare att Sverige idag utsätts för ”desinformation riktad mot bland annat svenska politiker, företag och myndigheter.

Vad som specifikt åsyftas med att “stärka befolkningens motståndskraft” mot påstådd desinformation och ryktesspridning är delvis oklart – men kritiker misstänker att intentionen är att göra svenska medborgare mer negativt inställda till information som går emot regeringens officiella linje i olika frågor.

– Informationspåverkan i form av till exempel desinformation, ryktesspridning och annan spridning av vilseledande information kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, vårt beslutsfattande och vårt självbestämmande, menar Damberg och lyfter fram vaccinkritik som ett exempel på dylika ”hot mot demokratin” som den nya myndigheten ska bekämpa.

Under presskonferensen betonas att huvudsyftet är att ”identifiera och möta” vad man menar är desinformation och ryktesspridning riktad mot Sverige – men det är oklart om det enbart är främmande makts påverkansförsök som kommer att bekämpas eller om inhemska opinionsbildare kommer att inkluderas i myndighetens klassning av “desinformation”.

– Här förekommer till exempel konspirationsteorier om att pandemin medvetet planerats av en maktelit och att vaccinet innehåller mikrochipp som kan användas för övervakning och kontroll av befolkningen, förklarar Damberg vidare om information som bekymrar regeringen.

https://www.youtube.com/watch?v=imcTpQrvAH8

Henrik Landerholm, som blir generaldirektör för den nya myndigheten, menar att det bland annat är främmande statsmakter som driver opinionsbildning i Sverige.

– Sociala medier där en stor del av befolkningen lever sina vakna liv har ju gjort oss ännu mer sårbara än förr och flera statsaktörer har förfinat sina instrument och metoder för vilseledning, desinformation och driver långsiktiga påverkanskampanjer som en del i det som ofta kallas för hybridkrigsföring, säger han och menar att det är denna ”otillbörliga informationspåverkan” som myndigheten ska försöka stoppa.

– Den nya myndigheten kommer att utgöra en motor och leda de gemensamma ansträngningarna för att skydda Sverige, fortsätter han.

Den nya myndigheten ska finnas på plats redan den 1 januari 2022 och regeringen har i nuläget tillsatt en utredare som ska genomföra bildandet.

Fram till 2009 existerade myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar och har funnits i olika former sedan andra världskriget – men denna lades ner 2009 när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bildades. Nu vill regeringen dock fokusera särskilt på det ”psykologiska försvaret” – någonting som ligger utanför MSB:s uppdrag. Det är bland annat mot den bakgrunden man nu grundar Myndigheten för psykologiskt försvar som ska ha kontor i Karlstad och Stockholm med cirka 45 anställda initialt.

Generaldirektören Landerholm har en bakgrund som ambassadör i Förenade Arabemiraten, Lettland och generaldirektör för Folke Bernadotteakademin och rektor för Försvarshögskolan. Han har också varit riksdagsledamot och suttit i försvarsutskottet.

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!