P-böter i Helsingborg saknade lagligt stöd – i 10 år

publicerad 24 april 2020
- av Per Nordin
Det är för sent för bilisterna att bestrida böterna.

Samtliga parkeringsanmärkningar som utfärdats i Helsingborg under nästan tio års tid har saknat lagligt stöd, konstaterar polisen. Orsaken är att Helsingborg gått emot sitt eget regelverk genom att låta ett privat bolag sköta lappningarna, trots att man tidigare slagit fast att bara kommunanställda har denna rätt.

Värdet på de felaktigt utfärdade böterna uppgår till omkring 185 miljoner kronor, men enligt SVT har bilisterna varken informerats eller ersatts för felaktigheterna.

2010 beslutade Helsingborg att låta ett privat parkeringsbolag sköta lappningen av alla felparkerade bilar. Problemet är bara att kommunfullmäktige sedan tidigare slagit fast att bara kommunens egna anställda har befogenheter att bötfälla bilister inom kommungränsen.

Regeln ändrades först officiellt 2019, vilket innebär att alla p-böter som delats ut under 9,5 år egentligen har varit ogiltiga. Enligt SVT ska det handla om över 355 000 p-böter.

Polisen menar att det handlar om rättssäkerhet och att invånare i Helsingborgs kommun måste kunna lita på att regelverk följs och att de som delar ut p-böter faktiskt har denna befogenhet. En slutsats ansvariga i Helsingborg inte delar.

– Vi har delegerat den här typen av ärenden till vår stadsbyggnadsnämnd. Det innebär att det är nämnden som tar beslut i de här frågorna, säger Oscar Grönvall, trafikchef i Helsingborgs stad.

I praktiken är det dock lönlöst för drabbade bilister att bestrida sina p-böter i efterhand. Detta eftersom ett bestridande måste ske inom ett halvår efter det att p-boten har delats ut. Däremot kan det vara möjligt att dra kommunen inför domstol, ett scenario som enligt Jan Turvall, lektor vid Göteborgs universitet och expert på kommunal förvaltningsrätt, kan bli svårt att spå utgången i.

– Då skulle det enligt förvaltningslagen vara kommunens skyldighet att så långt det är möjligt spåra och kompensera alla de övriga bilisterna, säger Jan Turvall.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!