Nu arrangeras första maj-tåget för att öppna upp Sverige

Första maj-tåget i Stockholm

publicerad 15 april 2021
- av Markus Andersson
Max Winter uppmanar allmänheten att ansluta till första maj-tåget i Stockholm som blir en direkt uppföljare på Tusenmannamarschen (till höger i bild).

Den historiska Tusenmannamarschen i Stockholm den 6 mars för nu sin uppföljare med “Första maj-tåget för frihet och sanning” med parollen att öppna upp Sverige igen.

Vi vill uppnå en ökad medvetenhet om vad som håller på att hända i Sverige och i stora delar av världen där vår frihet står på spel, säger medarrangören Max Winter till Nya Dagbladet om den kommande manifestationen.

Winter betonar att den hårdnande coronarepressionen är orimlig särskilt som den står på ytterst tvivelaktig grund, något som bland annat brittiska forskare pekat på i sina analyser av nedstängningspolitiken.

– Vi vill samtidigt visa att vi inte accepterar rådande omständigheter som är baserade på väldigt lösa grunder. Vi ska öppna upp Sverige på sikt, säger han.

Responsen har varit mycket god både efter Tusenmannamarschen och inför den kommande den första maj, menar han. Framförallt uttrycker han att många upplever en lättnad att någon äntligen vågar agera och göra någonting mot attacken på grundlagsskyddade fri- och rättigheter och inte bara ser på passivt på vad som nu sker.

Mainstreammedia har samtidigt lagt mycket energi på att smutskasta både arrangörer och deltagare och anklagat dessa för att vara såväl konspirationsteoretiker som högerextremister, något Winter egentligen inte är särskilt förvånad över.

– Vi hade egentligen inte väntat oss något annat. Det visar bara hur tydligt och djupt detta problem har rotat sig. Dem jobbar inte för folket, utan snarare för att skapa splittring mellan oss.

Winter förklarar vidare att man inom arrangörsgruppen är övertygade om att man trots repressionen och smutskastningen kommer att vara fler deltagare än den 6 mars då långt över 1000 personer anslöt till manifestationen. En del förändringar kan komma att ske jämfört med upplägget under den förra demonstrationen men mycket kommer också att vara sig likt.

– Det kommer säkert att bli en del överraskningar, men vi känner samtidigt att vi lyckats skapa ett vinnande koncept redan efter tusenmannamarschen och vi vill inte ändra på det för mycket. Varje sammankomst kommer att vara unik baserat på behovet av vad vi vill uppnå.

En av målbilderna för eventet den första maj och även i övrigt är att skapa en “folkfest” med en positiv och glädjefylld betoning snarare än som en “anti-demonstration”.

– Vi vill kort och gott skapa en folkfest på varje event och sammankomst vi anordnar. Vi lever redan som fria själva och förespråkar att andra ska våga göra detsamma. Men man behöver komma dit för att få uppleva detta på plats.

Winter riktar en särskild uppmaning till dem som eventuellt är tveksamma att sluta vela och faktiskt ta och åka till Stockholm den 1 maj och betonar att “vi behöver komma samman nu mer än någonsin”.

– Jag vill säga att det inte finns något att tveka över, vi behöver komma samman nu mer än någonsin. Vi kan inte låta rädslor hindra oss från att göra vad som är rätt och vi är som starkast tillsammans.

Första maj är historiskt en dag som förknippats med socialdemokratin och arbetarrörelsen och Winter menar att dagen är passande även för att en viktig aspekt av den samhällskris vi nu genomlever är de oerhörda negativa konsekvenser som nedstängningspolitiken har fått för svenska arbetare.

– Vi vill visa sympati med arbetarna i Sverige och över deras förlorade inkomst och arbetstillfällen på grund av av omständigheterna som makthavarna har skapat baserat på lögner. Jag tror många känner sig svikna inom den rörelsen du refererar till.

Samtidigt understryker han att man från arrangörernas håll är mycket tydliga med att inte placera sig eller eventet på ett politiskt spektrum utan riktar sig till “alla som förstår vårt budskap”.

–  Redan som det ser ut redan idag är det illa nog och utvecklingen går dessvärre fortsatt i den riktningen och det kan vi inte acceptera. Desto fler som kommer känna smärtan, desto fler kommer att samlas bakom vår banderoll.

Så följer du den svenska frihetsrörelsen

Den svenska frihetsrörelsen som kräver ett slut på den hårdnande repressionen utgår framförallt från Telegram som kan följas här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!