Norge och Sverige i konflikt om FN-finansiering

Situationen vid Gazaremsan

publicerad 1 februari 2024
- av Isac Boman
Sveriges utrikesminister Johan Forssell och hans norske kollega Espen Barth Eide.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Sverige har tillsammans med ett flertal andra länder valt att stoppa all finansiering till UNRWA – FN:s hjälporganisation i Palestina. Detta efter rapporter om att flera av organisationens anställda deltagit i attackerna mot Israel den 7 oktober.

Norge väljer dock att göra tvärtom och beskriver UNRWA som ”en livlina för nästan två miljoner människor i Gaza” samt vädjar till omvärlden att inte ”kollektivt straffa miljontals människor” för enskildas agerande.

Tusentals civila har dödats, däribland barn, mer än 150 UNRWA-anställda samt lärare, läkare, journalister och otaliga andra som inte är parter i konflikten. Det råder brist på både mat och vatten, och tillgången till sjukvård är djupt otillräcklig. UNRWA är en livlina för nästan 2 miljoner människor i Gaza”, skriver Norges utrikesminister Espen Barth Eide i ett pressmeddelande.

Han förklarar att Norge beslutat fortsätta sin finansiering – samtidigt som man ser mycket allvarligt på de anklagelser som förts fram. Man uppmanar också andra att tänka om och inte skära ner finansieringen ”i denna tid av humanitär nöd”.

Vi måste skilja mellan vad enskilda personer kan ha gjort och vad UNRWA står för. UNRWA har 30 000 anställda i Jordanien, Libanon, Syrien, Västbanken, inklusive östra Jerusalem, och Gaza. 13 000 av dessa arbetar i Gaza med att distribuera bistånd, rädda liv och se till att befolkningen får sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Gazas befolkning är i akut behov av humanitärt bistånd och får inte betala priset för andras handlingar”, fortsätter han.

Sverige förkastar FN-organet

Hans svenske kollega Johan Forssell är av helt motsatt åsikt och anser att ”det är ett väldigt klokt myndighetsbeslut” att stoppa finansieringen helt.

– Från regeringens sida tar vi väldigt allvarligt på den här informationen. Svenska biståndsmedel ska alltid gå till rätt organisationer och aldrig komma i närheten av terrorism, fortsätter han.

Han svär att ”varenda krona” som tas från UNRWA:s finansiering istället kommer att gå till andra hjälporganisationer, exempelvis World Food Programme och Röda Korset.

Rädda Barnen beklagar Sveriges beslutet i en skriftlig kommentar till TT.

UNRWA är den största humanitära aktören i Gaza och deras distribution kan inte snabbt ersättas av andra organisationer på plats. Barnen lever mitt i en mardröm och för att vi och andra aktörer ska kunna nå fram till dem med den omfattande hjälp som krävs måste det bli en bestående vapenvila”, skriver Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

Unrwa

Hjälporganisationen bildades 1948 efter det arabisk-israeliska kriget som ledde till den moderna staten Israels grundande och fördrivningen av cirka 750 000 palestinier.

Syftet med organisationen har sedan starten varit att hjälpa och skydda palestinska flyktingar i främst Jordanien, Libanon, Syrien, Gazaremsan och Västbanken. Idag handlar det om cirka 5,9 miljoner människor som på olika sätt får hjälp från Unrwa.

Organisationen har cirka 30 000 anställda varav de allra flesta är palestinier - och cirka 90 procent av finansieringen kommer från FN:s medlemsländer där både Sverige och Norge historiskt har varit stora bidragsgivare.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!