MSB utmålar SD bland fiender till Sverige i övningsfilm

publicerad 14 februari 2018
Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB, och överbefälhavare Micael Bydén.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap publicerade i januari 2018 en kontroversiell och intern video inför övningen SAMÖ 2018, avsedd enbart för övningens deltagare. Filmen som nu läckt ut visar upp ett scenario där Sverige utsätts för hybridkrigföring där bland andra SD och Jimmie Åkesson visas upp bland potentiella fiender till Sverige.

Berättarrösten förklarar hur svenska folket 2014 utsattes för desinformation och påverkanskampanjer som indirekt kan spåras till ”den potentiella motståndaren”.

Berättarrösten säger:

Som en konsekvens av desinformationskampanjen polariseras den politiska arenan, och populistiska politiska krafter stärks” samtidigt visas SVT-bilder på Jimmie Åkesson och aktivister från Nordiska motståndsrörelsen.

Jimmie Åkesson reagerar med avsky

– Det är helt skandalöst, men tyvärr ännu ett tecken på att debatten om ”påverkan” och så kallade ”fake news” har udden riktad mot riksdagens oppositionsparti. Det är en obehaglig utveckling inför valet, säger Jimmie Åkesson till Expressen.

Filmen på drygt 5 minuter publicerades ursprungligen av MSB på ett internt YouTube-konto den 15 januari 2018 för att användas inför myndighetens samverkansövning SAMÖ 2018. Filmen innehåller representanter från bland andra regeringskansliet, Riksdagen, Försvarsmakten, Försvarshögskolan, SOS Alarm och Lantmäteriet.

Enligt projektledaren Torbjörn Jonsson är syftet med den återkommande övningen att ”öka kunskapen om och förståelsen för regelverk, samlade lägesbilder, informationsdelning samt larm och uppstart”.

MSB tog ned YouTube-filmen
Efter att filmen läckt ut och väckt stark kritik valde myndigheten att plocka ned filmen från webben.

MSB förklarar sig på sin hemsida:

– Vi hade inte sett att det kunde tolkas på det sätt som nu skett och det var inte vår avsikt att det skulle tolkas så. MSB är en myndighet som står för objektivitet och tar inte politisk ställning, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB.

Svartz fortsätter:

Just nu uppmärksammas en film som beskriver ett fiktivt scenario. Den inleder övningen SAMÖ 2018 där flera myndigheter deltar. De aktuella filmklippen ska ses som skilda exempel på aktuella händelser i samhället den senaste tiden och ska inte tolkas ihop. Klippen och berättarrösten ska beskriva ett scenario med en orolig stämning i samhället.

Under färdigställandet av filmen uppmärksammades inte att klippningen kunde missuppfattas på det sätt som nu beskrivs i medierna. Övningsfilmen laddades upp på ett YouTube-konto som hör till MSB:s övningswebb och riktar sig till övningens deltagare. Filmen togs bort från Youtube då MSB uppmärksammades på att den spridits till andra än övningens deltagare och att den tolkades på ett annat sätt än vad som var avsett.

 

Här kan myndighetens film ses i sin helhet via Newsvoice YouTube-kanal:

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!