Inrikes

Många svenskar ovilliga att ta emot flyktingar i sitt hem – tycker dock andra ska ställa upp

Efter den stora migrationskrisen under 2015 blev frågan om mottagande i Sverige en omdebatterad fråga. Många svenskar uttryckte en uppfattning om att man även bör kunna ta emot migranter i sitt eget hem. När Samhällsnytt frågar svenskar på stan menar många av detta vore en självklarhet för dem, men när tidningens utsände migrant visar sig behöva ett boende blir tonen plötsligt en helt annan.

Intervjun gick ut på att fråga svenskar på stan om deras inställning till flyktingar och migranter och deras uppfattning om hur många människor som vi kan ta emot i Sverige. Många visade en mycket tolerant och generell inställning till migranter och flyktingmottagande och menade även att man bör ta emot dessa människor i sina hem. Intervjupersonerna svarade först på en hypotetisk fråga om just de själva skulle kunna tänka sig att ta emot någon i sitt hem och svarade övertygande positivt på frågan.

Annons:

Frågan ställs sedan på sin spets när Samhällsnytts utsände migrant dyker upp och behöver ett boende varefter tonläget plötsligt blir ett helt annat och den ena ursäkten efter den andra kommer fram om varför de nu inte kan ta emot någon migrant längre.

Syftet med reportaget är att lyfta fram det hyckleri som blivit vanligt förekommande i debatten där det blivit populärt att inför andra visa att man är generös och tolerant i teorin, men att det i verkligheten har kommit att handla om ett sätt att signalera en slags godhet och hög moral gentemot människor ifrån tredje världen som man egentligen inte har mycket gemensamt med.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se


Liknande artiklar


Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!