Majoritet av svenskarna ville inte skicka vapen till Ukraina

Kriget i Ukraina

publicerad 8 mars 2022
- av Sofie Persson
Soldat med svenskt pansarskott m/86/AT4.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Vapnen som Sveriges regering avsatt till Ukraina har nu kommit fram. Även om riksdagen nästan var eniga i beslutet är det svenska folket inte det. Endast 39 procent ansåg att det var rätt beslut att skicka vapen till landet.

Nyligen beslutade regeringen att skicka vapen och annat krigsmateriel till Ukraina. Det handlade om 135 000 fältransoner mat, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd, 5 000 pansarskott samt 500 miljoner kronor från statskassan.

I riksdagen var alla partier överens om att skicka vapen förutom Vänsterpartiet som stod utanför och ansåg att man inte bör genomföra leveransen.

Bland svenskarna i stort var dock åsikterna delade och enligt en undersökning som Sifo/Expressen gjorde i februari ville endast 39 procent av svenskarna skicka vapen till landet.

Åsikterna var också delade mellan könen där 53 procent av männen ansåg att man bör skicka vapen, och endast 24 procent av kvinnorna var av samma åsikt.

När det handlade om annat krigsmateriel var dock svenskarna mer positiva och hela 51 procent ansåg det vara en bra idé. Dock ansåg endast 13 procent att man bör skicka militära styrkor.

Under gårdagen kom utrustningen fram till landet, berättar överbefälhavare Micael Bydén i SVT:s Agenda.

Transporterna är genomförda, materiel och utrustning finns på plats, säger han.

Samtidigt menar han att man bör förvänta sig motreaktioner från Ryssland och att det finns skäl att vara vaksam.

Västvärldens enighet att stödja Ukraina kommer att innebära motreaktioner från den ryska sidan, det är rätt uppenbart. Det finns skäl att vara väldigt vaksam över det som sker och inte utesluta någonting, säger Bydén.

Mätningen

Deltagare: 1053 personer, varav 555 män och 498 kvinnor.

Mätningen gjordes den 25 februari.

Anser du att Sverige bör bistå Ukraina med något av följande?

(Observera att deltagarna kunde ange flera svar)

Totalt, man, kvinna:

Vapen: 39 %, 53 %, 24 %

Pengar: 51 %, 58 %, 45 %

Militär träning: 32 %, 42 %, 23 %

Militära styrkor/soldater: 13 %, 15 %, 11 %

Annan krigsmateriel: 51 %, 62 %, 40 %

Inget av ovanstående: 10 %, 9 %, 11 %

Tveksam/vet ej: 18 %, 7 %, 28 %

Källa: Sifo/Expressen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!