Förvaltningsrätten avslår NMR:s överklagan – vill kraftigt begränsa demonstrationen

publicerad 25 september 2017
Förbi Mässans gata/Korsvägen i centrala Göteborg skulle Nordiska motståndsrörelsen ha marscherat på lördag

Idag kom Förvaltningsrättens besked efter tre överklaganden mot den av polisen bestämda demonstrationsrutten för 30 september. Beskedet innebär att Nordiska motståndsrörelsen, NMR, förvägras både samlings- och slutdestination, samtidigt som demonstrationsrutten mer än halveras.

Efter Motståndsrörelsens inledande förhandlingar med Göteborgspolisen var man i princip överens om en demonstrationsrutt som skulle tillfredsställa alla inblandade parters önskemål. På nordfront.se hävdar man att man enligt en poliskälla fått information om att rikspolischefen Dan Eliasson personligen tagit över ärendet samtidigt som man fick indikationer om att den tidigare överenskommelsen skulle skrotas.

Beskedet från Göteborgspolisen om ”begränsat demonstrationstillstånd” innebar att Motståndsrörelsen skulle gå en helt annan väg från Svenska mässan till Gustav Adolfs torg än vad man önskat vilket ligger i linje med hur många demonstrationer i centrala Göteborg tågar.

Motståndsrörelsen valde att överklaga polisens beslut till Förvaltningsrätten, vilket även bland annat Svenska mässan och Judiska församlingen i Göteborg gjorde. Svenska mässan hade synpunkter på att Motståndsrörelsen skulle börja demonstrationen i närheten av den pågående Bokmässan och Judiska församlingen ansåg att Motståndsrörelsen skulle tvingas demonstrera en annan dag, då demonstrationen enligt dem inte kan hållas samtidigt som man firar sin högtid Jom Kippur.

Förvaltningsrätten har nu behandlat just dessa tre och idag kom beslutet. För det första avslås Motståndsrörelsens överklagande helt. Dessutom förvägras Motståndsrörelsen både samlingsplats och slutdestination: Förvaltningsrätten menar att de köer som kommer att vara kring Bokmässan gör att det inte är rimligt att ha samlingsplatsen så pass nära, och bifaller därmed Svenska mässans överklagan. I beslutet står att samlingsplatsen ska flyttas ”150–300 meter i nordlig riktning jämfört med den av Polismyndigheten beslutade samlingsplatsen”.

Vad gäller Judiska församlingens överklagan menar Förvaltningsrätten att en flytt av datum vore omöjlig, då det vore att betrakta som ett fullständigt avslag av demonstrationsansökan. Däremot tar de hänsyn till församlingens klagomål, som lämnats in med hjälp av inte mindre än tre jurister, över att Motståndsrörelsens tåg skulle gå nära synagogan och skriver:

Förvaltningsrätten har i sitt beslut vägt samman en rad omständigheter. Hänsyn har bl.a. tagits till att demonstrationen ska äga rum en dag då Bokmässan, med många besökare, pågår och det därför är mycket människor i rörelse vid Korsvägen. Hänsyn har också tagits till att Judiska församlingen firar Jom Kippur, nära den tidigare beslutade färdvägen, och att centrala Göteborg också i övrigt besöks av många människor en lördag.

På vägen förbi synagogan i centrala Göteborg skall NMR nekas demonstrationsfrihet hävdade Judiska församlingen i sin överklagan. Foto: Judiska församlingen

I fallet med samlingsplats resonerar Förvaltningsrätten praktiskt och menar att den stora folksamlingen gör det olämpligt med en samling så pass nära. I frågan om Judiska församlingen går man dock helt på judarnas upplevda kränkthet och påstådda känsla av ”hotfullhet” – trots att Motståndsrörelsen aldrig har angripit varken synagogor eller enskilda judar fysiskt och trots att demonstrationen inte riktar sig mot Judiska församlingen i Göteborg.

Medan polisens ursprungliga rutt fortfarande var cirka två kilometer, vilket kan anses vara en normal längd för en demonstration, så är den nya uppskattningsvis mellan 600 och 800 meter. Istället för Gustaf Adolfs torg blir slutdestinationen vid västra sidan av gamla Ullevi, då Förvaltningsrätten vill att demonstrationståget ska stanna innan det kommer i närheten av synagogan. Ifall Förvaltningsrätten tagit hänsyn till att slutdestinationen behöver ge utrymme för att tal ska hållas framgår inte.

Nordiska motståndsrörelsen har ännu inte meddelat hur man förhåller sig till Förvaltningsrättens beslut, men menar att judiska intressen har fått diktera villkoren för demonstrationsrätten.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.