”Forum för Levande Historia” blir hbtq-myndighet

Kulturrevolutionen i Väst

publicerad 12 januari 2023
- av Jan Sundstedt
Forum för Levande Historia får hbtq-fokus.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Förintelsemyndigheten ”Forum för Levande Historia” blir nu en ”hbtqi-strategisk myndighet”. Formellt får man i uppdrag av regeringen att ”främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter”.

– Forum för Levande Historia har ett viktigt uppdrag att stärka människors vilja att verka för alla människors lika värde. Det är därför positivt att de nu också får ett tydligare ansvar att arbeta med hbtqi-frågor, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Enligt kulturminister Parisa Liljestrand är ”det viktigt att arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter genomsyrar hela regeringens uppdrag” och hon förklarar att ”därför välkomnar vi nu varmt Forum för Levande Historia som den tolfte hbtqi-strategiska myndigheten”.

I förvaltningsmyndighetens nya uppdrag ”ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter” som ska genomföras under de tre kommande åren och vidare ”föra en dialog och vid behov genomföra insatser” med de andra ”hbtqi-strategiska myndigheterna”.

Myndigheten ska även inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer som besitter kompetens inom området, exempelvis olika organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter”, står det också att läsa.

Tidigare sysslade myndigheten främst med att lyfta fram förintelsen och delvis även kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Detta arbete kommer också att fortsätta framöver, men nu får myndigheten alltså också ett tydligt hbtq-fokus.

För att genomföra uppdraget” får myndigheten 500 000 kronor för 2023, rapporterar Bonniertidningen DN.

Övriga hbtqi-strategiska myndigheter:

• Diskrimineringsombudsmannen
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Socialstyrelsen
• Folkhälsomyndigheten
• Statens kulturråd
• Statens skolverk
• Migrationsverket
• Jämställdhetsmyndigheten
• Polismyndigheten
• Barnombudsmannen
• Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!