Export till Rysslands närområde ska kartläggas

Det nya kalla kriget

publicerad 17 augusti 2023
- av Isac Boman
Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).

Myndigheten Kommerskollegium får i uppdrag av regeringen att kartlägga ”den ökade exporten till Rysslands närområde”. Detta eftersom regeringen misstänker att de ekonomiska sanktionerna Sverige riktat mot Ryssland i praktiken inte efterlevs.

– Om sanktionerna ska ha effekt och bidra till att försvaga Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina måste de också efterlevas. Den ökade exporten till Rysslands närområde kan ha naturliga orsaker men kan också bero på att sanktioner inte efterlevs fullt ut. Denna kartläggning ska ge oss en bättre bild av situationen för att vi ska kunna överväga eventuella åtgärder, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

I ett pressmeddelande skryter den borgerliga regeringen om att ”Sverige är pådrivande i EU-kretsen för att ytterligare sanktioner mot Ryssland kontinuerligt ska antas” och pekar på att detta är en mycket prioriterad fråga.

Regeringen fortsätter verka för att kryphål täpps till och för att sanktionerna genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt. För att kunna bedöma hur sanktionerna efterlevs krävs en fördjupad analys av hur Sveriges handelsmönster förändrats i takt med de alltmer omfattande sanktionerna mot Ryssland och Belarus”, skriver man vidare.

Därför har Kommerskollegium nu fått uppdraget att ”analysera utvecklingen av utrikeshandeln och förändringarna i handelsmönstren”.

Kartläggningen syftar till att regeringen ska få fördjupad kunskap om hur handelsmönstren har förändrats och hur förändringarna förhåller sig till sanktionerna. Kartläggningen ska vara färdig i närtid för att eventuella åtgärder snabbt ska kunna vidtas”, avslutar man.


Fakta: Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Deras främsta uppgift är enligt egen utsago att på olika sätt främja möjligheterna till internationell handel och frihandel.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!