Explosiv ökning av adhd-diagnoser hos svenska barn

publicerad 7 juni 2024
- av Sofie Persson
Socialminister Jakob Forssmed (KD).

15 procent svenska pojkar och 11 procent flickor kommer att få diagnosen adhd, enligt Socialstyrelsens prognos. Regeringen ger därför i uppdrag till Läkemedelsverket att bland annat se över om fler läkare ska kunna skriva ut läkemedel.

Under 2022 hade omkring 10,5 procent av pojkarna och sex procent av flickorna en adhd-diagnos, enligt myndigheten. Vidare uppskattas adhd vara en av de allra vanligaste psykiatriska diagnoserna bland barn och unga i Sverige.

Antalet adhd-diagnoser har ökat kraftigt över tid i Sverige. Ökningen har skett bland barn, unga och vuxna. Ökningen visar inte några tecken på att mattas av, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) på en pressträff.

Vidare menar Forssmed att det därmed är dags att göra en ny översyn, så att “fler får hjälp i rätt tid“.

Sedan den förra behandlingsrekommendationen kom 2016 har det tillkommit nya läkemedel, ny forskning och utvidgade indikatorer.

Därför ger regeringen i uppdrag till Läkemedelsverket att öka kunskapen hos berörda aktörer om adhd, samt även om användningen av adhd-relaterade läkemedel, där man bland annat ska se över om fler läkare ska kunna skriva ut dessa mediciner. Idag sker all förskrivning av medicin och även förnyelse av recept inom specialistvården.

Mellan åren 2019-2022 har andelen barn och unga som fått diagnosen adhd ökat med uppemot 50 procent, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen förra året. Vad som kan ha orsakat ökningen är dock i nuläget inte klarlagt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!