Elbolag vill säga upp fasta elavtal

Energikrisen

publicerad 7 september 2022
- av Jan Sundstedt
Elbolag
Ännu fler elkunder riskerar nu att råka riktigt illa ut.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenska elbolag undersöker, enligt källor till Sveriges Radios Ekot, nu i hemlighet möjligheterna att säga upp fasta elavtal för att trots rådande energikris maximera den egna vinsten.

I spåren av rådande energikris av aldrig tidigare skådat slag ser svenska elbolag nu chansen att, trots det ytterst allvarliga läget, maximera vinsterna. Enligt källor till Ekot pågår just nu hemliga diskussioner om hur man ska kunna förkasta de fasta elavtal man tecknat med privatkunder.

Svenska elbolag hävdar nu att den nuvarande situationen med strypta gasleveranser och skenande elpriser skulle kunna anses vara force majeure – en oförutsedd händelse – som grundar sig i Rysslands invasion av Ukraina.

Motivet bakom diskussionerna är oron över att elpriserna kommer att förbli höga under oöverskådlig tid, vilket man menar skulle påverka bolagens finansiella situation ytterst negativt.

Att energikrisen och de påföljande skenande priserna på el började långt innan kriget mellan Ryssland och Ukraina, som en följd av inte minst politiska beslut, är ingenting som än så länge lyfts fram av elbolagen.

Gabriella Fenger-Krog är rättschef på Konsumentverket och hon menar att det är snårigt att kommentera situationen då uppgifterna än så länge är knapphändiga. Konsumentverkets grundinställning är att avtalen inte bör gå att riva upp – Generellt gäller att ingångna avtal ska hållas, säger hon.

Eftersom elen i huvudsak produceras i Sverige gör Konsumentverket bedömningen att elbolagen inte på något vis är förhindrade att leverera el till kunderna – även om man inte vill göra det till de lägre priserna

Eftersom elbolagen kan leverera el bedömer vi att det här inte är en force majeure-situation. Man är inte på något vis förhindrad att utföra sina åtaganden och då finns det inte skäl att häva avtalen, kommenterar Gabriella Fenger-Krog.

 

Force majeure (franska för övermakt) är en juridisk term för övermäktiga krafter, oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad vederbörande föresatt sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer på någon att göra enligt rättsligt bindande avtal.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!