800 000 analfabeter i Sverige

Migrationskrisen i Europa

publicerad 8 maj 2024
- av Jan Sundstedt
Invandring
Omkring 800 000 personer mellan 16 och 65 år är analfabeter i Sverige, visar färsk statistisk.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Enligt en rapport från Skolverket ökar analfabetismen i Sverige, och en bidragande faktor är den ökade invandringen från länder där låg läs- och skrivkunnighet är vanligt förekommande. Idag bedöms det finnas nästan 800 000 analfabeter mellan 16 och 65 år i Sverige.

Att sakna läs- och skrivkunskaper kan snabbt leda till utanförskap och svårigheter att klara grundläggande vardagliga uppgifter i Sverige såsom att hantera ekonomiska åtaganden, utföra inköp, ta emot och förstå information eller boka läkarbesök. Det blir dessutom betydligt svårare att aktivt delta på arbetsmarknaden genom att söka och behålla anställning.

Rita Sommarkrans, SFI-lärare i Västerås, berättar att de får in 8-10 icke läs- och skrivkunniga elever varje månad.

Lära sig läsa och skriva är en mänsklig rättighet och en nödvändighet för att fungera i samhället. Trots det finns det en betydande andel vuxna analfabeter i Sverige, säger Rita Sommarkrans i samband med en intervju med skattefinansierade SVT.

Av de 123 474 elever som deltog i Svenska för invandrare (SFI) under 2022, kom majoriteten från länder som Syrien, Afghanistan, Eritrea och Irak, och det kan noteras att i exempelvis Afghanistan är bara en dryg tredjedel av befolkningen att betrakta som läskunniga.

Ingen ljusning i sikte

Med över 20 procent av Sveriges befolkning födda utomlands, varav många kommit de senaste två decennierna, står Sverige inför enorma problem med integration och arbetsmarknadstillhörighet.

Enligt Statistiska centralbyrån var arbetslösheten bland utrikes födda 18,4 procent 2021, jämfört med 4,4 procent bland inrikes födda. Särskilt hög var arbetslösheten för invandrade födda i Asien och Afrika.

För att underlätta den förmenta integrationen har regeringen nyligen satt upp justerade mål för SFI-studier.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson meddelade nyligen att man sätter en gräns på tre år för att lära sig svenska, med målet att underlätta arbetsmarknadsetablering för invandrare.

Enligt senaste undersökningen från SCB finns det cirka 800 000 analfabeter mellan 16 och 65 år i Sverige. Med tanke på den pågående utvecklingen förväntas siffran stiga i kommande rapporter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!