Pandemiöverdrifterna

Trots “pandemin” – lägre dödstal under 2020 än 2018

2018 dog totalt 2,839 miljoner amerikaner jämfört med 2,635 miljoner hittills under 2020. Året är förvisso inte slut än, men även om man tar snittet utslaget över 12 månader så blir dödssiffrorna för 2020 bara 2,897 miljoner – blott två procent fler döda än 2018.

I massmedia har coronasituationen beskrivits som apokalyptisk och en av de värsta katastroferna i modern tid, men om man tittar man på de faktiska dödssiffrorna framträder en helt annan bild som är betydligt mindre dramatisk. Årets dödssiffror i USA avviker exempelvis inte särskilt från siffrorna för 2018 och hittills har också färre människor dött än under det förrförra året.
Årets publicerade data går ännu visserligen bara fram till den 28 november och året är som bekant inte slut, men även om man man utgår från att trenden håller i sig och slår ut siffrorna på tolv månader istället för på elva så blir resultatet ändå bara 2 897 147 dödsfall – eller cirka 58 000 fler fall.

Det blir en ökning av avlidna på enbart två procent – något som enligt kritiker även kan förklaras med att befolkningen både har ökat på två år och att andelen äldre i USA precis som i Europa är något högre idag än 2018. Om dessa antaganden är korrekta skulle det i så fall kunna innebära att USA inte sett någon anmärkningsvärd överdödlighet att tala om överhuvudtaget.

Kritiker till den extrema samhällsrepressionen som införts i USA och i många andra delar av världen, menar att det inte dör fler än under en tuffare influensasäsong och att risken som coronaviruset innebär omöjligt kan motivera att medborgarnas friheter och rättigheter strypas ned på det sätt som har gjorts.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!