Minderåriga i Uppsala kallas till vaccinering – utan att tillfrågas

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 7 september 2021
- av Markus Andersson

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Folkhälsomyndigheten har beslutat att även 16 och 17-åringar skall erbjudas covidvaccin. Men istället för att endast informera om att möjligheten finns, har Region Uppsala börjat att direkt kalla minderåriga till vaccination med förbokade tider. Trots att det är fråga om barn sker det dessutom utan vårdnadshavarnas medgivande.

I slutet av juni gick Folkhälsomyndigheten ut med beskedet att erbjuda de nödgodkända covidvaccinen till minderåriga trots att åldersgruppen löper extremt liten risk att drabbas av covid-19.

Vaccinationerna ombesörjs sedan av Sveriges regioner som har i uppdrag att erbjuda de starkt ifrågasatta injektionerna. Enligt Folkhälsomyndigheten är det upp till regionerna själva att bestämma tillvägagångssätt.

Frilandsjournalisten Per Shapiro kunde dock redan i sitt reportage “Barnen, sprutan och den påstådda nyttan”, avslöja att Region Uppsala valt att börja med en helt ny metod som bryter mot det traditionella tillvägagångssättet när man erbjuder frivilliga medicinska insatser till barn.

Istället för att informera vårdnadshavarna om att möjligheten nu finns för de som eventuellt är intresserade av att ta en spruta skickas en kallelse direkt till de minderåriga barnen med en förbokad tid. I brevet står dessutom att vaccineringen kan ske i strid mot vårdnadshavarnas vilja om barnet efter att av vaccinsköterskan bedömts vara “mogen” att fatta ett eget medicinskt beslut –  med potentiellt livslånga konsekvenser.

Det har varit en stor framgångsfaktor bakom att få en god vaccinationstäckning, säger region Uppsalas pressekreterare om det nya tillvägagångssättet till Folkets Radio.

Samma tillvägagångssätt har redan använts av regionen för den vuxna befolkningen. Nu används den alltså för att kalla barn till vaccinering.

Ni skickar alltså kallelser med förbokade tider?

Ja.

Per Shapiro kommenterar tillvägagångssättet:

Det verkar vara det som gäller i Region Uppsala numera. Ungdomar 16 och 17 år kommer inte bli tillfrågade, utan få en kallelse till vaccination.

Hittills har Läkemedelsverket tagit emot närmare 300 rapporter om dödsfall efter covidvaccinering.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!