Pandemiöverdrifterna

Läkarallians: Coronapandemin har varit över sedan juni

publicerad 27 oktober 2020
Från vänster: Heinrich Fiechtner, Elke De Klerk, Mikael Nordfors, Heiko Schöning, Dolores Cahill, Mohammad Adil, Zac Cox

Ytterligare en profilerad grupp läkare och medicinska experter slår nu fast att den så kallade coronapandemin i allt väsentligt är över och varit det sedan i juni. Man menar vidare att restriktionerna nu dödar fler än vad de räddar och att hela narrativet som den extrema samhällsrepressionen kretsar kring bygger på lögner och grova felaktigheter.

World Doctors Alliance (WDA) är en oberoende icke-vinstgivande allians av läkare, sjuksköterskor och vårdarbetare runt om i världen som har gått samman i syfte att dela med sig av sin syn på den så kallade coronapandemin. Den primära målsättningen är att de omfattande nedstängningarna och totalitära samhällsrepressionen ska upphöra, samt att man ska återgå till en sjukvård som sätter psykiskt och fysiskt välmående för mänskligheten i första rummet.

I ett öppet brev till den brittiska regeringen i synnerhet, men också andra regeringar och världens medborgare i allmänhet, skriver man att den coronapanik som piskats upp och som föranlett den omfattande repression som satts in för att ”plana ut kurvan” är kraftigt…


Några av huvudpersonerna i World Doctors Alliance

Dr Andrew Kaufman
Har utbildat sig vid Duke University Medical Center och vid South Carolinas medicinska universitet. Har också en bakgrund inom molekylärbiologi och har såväl forskat som agerat mentor inom sitt fält. Kaufman har därtill även agerat expertvittne i domstolar på såväl lokal, delstats- som på federal nivå.

Dr Mohammad Adil
Specialistläkare och kirurg. Ordförande för såväl konferensen som World Doctors Alliance och All Pakistan Medical Association U.K (GNO APMA).

Professor Dolores Cahill
Professor i translationell forskning vid UCD School of Medicine. Internationellt känd för sin biomedicinska forskning och har en bakgrund inom molekylär genetik, immunologi och bioteknik.

Dr Mikael Nordfors
Profilerad läkare och samtalsterapeut. Har länge argumenterat för att det finns starka kopplingar mellan läkemedelsindustrin och de myndigheter som ansvarar för kontroll av vården. Har varit verksam på antroposofiska Vidarkliniken i Sverige och på en egen klinik i Danmark.

Dr R. Zac Cox
Specialiserad tandkirurg från Cardiff, Wales. Har forskat kring sambandet mellan munhälsa och fysisk hälsa och specialiserat sig på holistisk tandvård, med andra ord att traditionell tandvård kombineras med naturmedicin.

 


Liknande artiklar: