Läkarallians: Coronapandemin har varit över sedan juni

Pandemiöverdrifterna

publicerad 27 oktober 2020
- av Isac Boman
Från vänster: Heinrich Fiechtner, Elke De Klerk, Mikael Nordfors, Heiko Schöning, Dolores Cahill, Mohammad Adil, Zac Cox

Ytterligare en profilerad grupp läkare och medicinska experter slår nu fast att den så kallade coronapandemin i allt väsentligt är över och varit det sedan i juni. Man menar vidare att restriktionerna nu dödar fler än vad de räddar och att hela narrativet som den extrema samhällsrepressionen kretsar kring bygger på lögner och grova felaktigheter.

World Doctors Alliance (WDA) är en oberoende icke-vinstgivande allians av läkare, sjuksköterskor och vårdarbetare runt om i världen som har gått samman i syfte att dela med sig av sin syn på den så kallade coronapandemin. Den primära målsättningen är att de omfattande nedstängningarna och totalitära samhällsrepressionen ska upphöra, samt att man ska återgå till en sjukvård som sätter psykiskt och fysiskt välmående för mänskligheten i första rummet.

I ett öppet brev till den brittiska regeringen i synnerhet, men också andra regeringar och världens medborgare i allmänhet, skriver man att den coronapanik som piskats upp och som föranlett den omfattande repression som satts in för att ”plana ut kurvan” är kraftigt överdriven. Man pekar bland annat på att sjukvården i exempelvis Storbritannien inte är i närheten av att bli överbelastad och att sjukhusen sedan maj månad i stort har varit tomma och att dödstalen från coronaviruset varit mycket låga.

Nu har vi hundratusentals så kallade fall, infektioner och positiva test men knappast några sjuka människor. Kom ihåg att 80 procent av alla infektioner är asymptomatiska och att coronaavdelningar i stort sett har varit tomma under juni, juli, augusti och september. Men viktigast av allt: coronadödsfallen är lägre än någonsin och det blir det tydligt att de upptäckta fallen inte alls är verkliga fall utan snarare normala hälsosamma människor.”, skriver man.

Man pekar vidare på att asymptomatiska fall aldrig i andningssjukdomarnas historia har varit det som drivit på smittspridningen, utan att det utan undantag varit människor med symptom – alltså sjuka personer – som har spridit infektionerna.

Det är också helt uppenbart att den så kallade pandemin i allt väsentligt är över och har varit över sedan i juni. Vi har högst sannolikt nått gruppimmunitet och det finns därför inget behov av något vaccin”, skriver man vidare och förklarar att det redan finns säkra och effektiva behandlingsmetoder.

Därför kräver vi att all nedstängning och alla restriktioner om social distansering, maskkrav, tester, spårning och övervakning, immunitetspass, vaccinationsprogram och liknande omedelbart stoppas”.

Man skriver också att medborgerliga fri- och rättigheter via drakoniska och totalitära åtgärder har dragits tillbaka och att detta är någonting som under inga omständigheter får upprepas. Gruppen visar vidare hur coronaviruset visat sig vara mindre dödligt än vissa tidigare influensasäsonger; exempelvis dog 50 000 människor av influensan mellan december 2017 och mars 2018 i England och Wales, medan siffran under den så kallade coronapandemin är 42 000 relaterade dödsfall.

Aldrig förr har heller hela samhället på detta sätt stängts ner för ett virus och man pekar på att hela modellen som nedstängningen av samhället bygger på är felaktig och dessutom har kritiserats hårt. Exempelvis har de eventuella dödssiffror som man motiverat nedstängningen med varit mellan 1000 och 1200 procent högre än de verkliga.

WDA pekar också på hur länder som Japan, Taiwan, Vitryssland och Sverige, som ännu inte stängt ner sina samhällen fullt ut, har klarat sig bättre rent procentuellt än Storbritannien och man menar att dessa länder båda därtill relativt har klarat de ekonomiska påfrestningarna bättre och utvecklat en bättre flockimmunitet.

Nedstängningen har inte räddat liv”, slår man fast och pekar på att de flesta som dött varit mycket gamla och sjuka sedan tidigare. För dem som är under 45 menar man att det är större risk att dö av ett blixtnedslag än av coronaviruset.

Hela befolkningen sattes i princip i husarrest. Vi har aldrig isolerat de friska på detta sätt tidigare.

Även jämförelsen med dödsfall av andra orsaker lyfts fram, exempelvis att antalet rökningsrelaterade dödsfall i Storbritannien varje år är nästan tre gånger så många som det antal som påstås ha dött av viruset.
Vidare konstaterar man att nedstängningen av samhället har orsakat katastrofal skada för såväl den fysiska som den psykiska hälsan, bland annat som en följd av att gamla människor inte längre fått ta emot besökare, att sjukhus ställt in den vanliga vården och att den psykiska ohälsan kraftigt försämrats bland befolkningen som helhet på grund av restriktionerna.

Regeringens egen rapport uppskattar att 200 000 människor kommer att dö som ett resultat av nedstängningen – inte av viruset. Sjukhus som stängs ner, självmord och fattigdom kommer att orsaka fler dödsfall än viruset”.

Hur coronadödsfall egentligen räknas är något annat som också lyfts fram i brevet och man pekar på att en majoritet av dem som avlidit har haft andra sjukdomar som cancer, svår diabetes eller Alzheimers. Man menar därför att de dödssiffror som uppges ger en mycket missvisande bild av verkligheten och man pekar på att läkare inte ens måste träffa patienten personligen för att signera dödscertifikaten.

Obduktioner har i praktiken förbjudits, vilket utan tvekan leder till feldiagnostisering av dödsorsaker och minskar förståelsen för sjukdomen i sig. Ännu värre är att hemtjänstpersonal som i stort saknar medicinsk utbildning har fått mandat att uttala sig om dödsorsaker”.

Även de ekonomiska konsekvenserna och censuren av den fria debatten lyfts fram. WDA visar på att 6,5 miljoner britter beräknas bli arbetslösa på grund av nedstängningarna och att fattigdomen kommer att öka i landet.

Vidare har den brittiska regeringen konsekvent hindrat läkare, sjuksköterskor och annan personal från att uttala sig om vad som egentligen händer på brittiska sjukhus. Sjukvårdspersonal har exempelvis inte fått uttala sig om att sjukhusen nästan varit tomma i månader och läkare medan forskare med uppfattningar som strider mot det officiella narrativet har plockats ner och censurerats från sociala mediaplattformar.

Den politik som Storbritanniens premiärminister Boris Johnson fört möter särskilt stark kritik från läkarkåren. (Foto: faksimil/Youtube)

 

Man pekar därtill på de dysfunktionella PCR-testerna som används som metod för att utröna om någon har covid-19 eller inte och menar att dessa inte håller tillräckligt hög kvalitet, att de inte kan detektera virusinfektioner och att det är mycket vanligt med ”falska positiva resultat”. Att någon testar positivt på ett PCR-test betyder inte heller att man är infekterad med viruset och omkring 90 procent av antalet positiva resultat bedöms vara falska.

Hydroxiklorokin behandlas också i brevet och gruppen menar att malariamedicinen fått oförtjänt dåligt rykte och hånats av såväl WHO som massmedia trots att mycket tyder på att det är en effektiv, billig och lättillgänglig behandlingsmetod mot sjukdomstillståndet covid-19. Dessutom är det mycket säkrare än många andra behandlingsmetoder, menar man.

Angående massvaccinationer konstaterar man att ett framstressat vaccin inte ligger i allmänhetens bästa intresse och understryker en allvarlig problematik kring att att vaccintillverkare inte behöver ta något juridiskt ansvar för negativa konsekvenser av vaccinationer.

Man lyfter vidare fram hur höga brittiska tjänstemän och rådgivare som varit framträdande under coronakrisen och lobbat för massvaccinationer sitter på dubbla stolar och ofta har ett privat engagemang i vaccinlobbyn och läkemedelsföretagen eller är sponsrade av desamma.

Det är också mycket tydligt att regeringar utsätts för tung lobbyism av läkemedelsindustrin och vaccinindustrin, något som kan ha komprometterat deras integritet… Vaccintillverkarna kommer att tjäna triljoner pund genom detta och läkemedelsindustrin kommer att tjäna triljoner på coronatesterna”.

Den brittiske premiärministern Boris Johnson har exempelvis redan gått ut med att man kommer lägga 100 miljarder pund på vaccinationstester – omkring två tredjedelar av den årliga hälsobudgeten. WDA menar att dessa pengar hellre borde spenderas på försummade patienter som fått vänta i snart ett år på sin vård.

Vi har redan effektiva och säkra behandlingsmetoder och medicin mot coronaviruset, därför är det heller inga skäl för några restriktioner eller nedstängningar av samhället. Pandemin är i allt väsentligt över, något som kan konstateras genom de låga dödstalen och sjukhusinläggningarna under de fyra senaste månaderna”, konstaterar mani brevet.

Sammantaget kräver man att samhället omedelbart öppnas upp och att människor får tillbaka sina grundläggande friheter – samt att makthavarna säkerställer att en liknande nedstängning aldrig mer äger rum. Man kräver också att isolering och karantän endast sker på frivillig bas och att detta är något som människor måste få avgöra själva.

På samma sätt måste företag ha rätten att få fortsätta vara öppna om de väljer det. Vi kräver också att läkare, sjuksköterskor, forskare och sjukvårdsarbetare tillåts yttra sig fritt och att de aldrig någonsin censureras igen”.

 

WDA har även svensk representation i form av läkaren Mikael Nordfors som under en presskonferens poängterar att Sverige än så länge inte har något maskkrav och att vi fortfarande lever och inte har drabbats hårdare än någon annan.

– Jag tror att tanken var att det skulle bli en katastrof i Sverige, det var designat som att ett land inte skulle införa lika hård repression som övriga länder och när de upptäckte att vi inte dog ändå så dödade de istället mellan 1000 och 2000 människor, säger han och syftar på att läkare beslutade att patienter med covid-19 skulle få palliativ vård och slutade därför ge dem mat och vatten för att istället ge dem morfin.

– De dödade bokstavligt talat gamla människor i deras hem, upprepar han och uppmanar alla som har anhöriga som dödats av staten att anmäla händelserna till polisen som mord.

Han menar också att det som svensk ändå är bisarrt att komma till exempelvis Tyskland och se masktvånget, hur man måste sätta på sig en mask för att gå in på en restaurang och ta av den tio sekunder senare när man satt sig ner, när man lika gärna hade kunnat hålla andan under tiden.

Nordfors tror också att viruset i princip är borta från Sverige, att vi har bland den lägsta dödligheten i världen och att flockimmuniteten i stort är uppnådd.

Läkargruppen pekar också på hur sociala medier, massmedia och även politiker gör sitt yttersta för att censurera de som ifrågasätter det officiella coronanarrativet och stänger av eller blockerar dem från att lägga upp nytt material. De riskerar dessutom ofta att sparkas och förlora sina uppdrag.

– De censurerar information som skulle hjälpa att hålla människor friska, förhindra dem att bli sjuka och förhindra att gamla dör på ålderdomshem, förklarar professor Dolores Cahill som tillägger att man ändå gärna offrar sin ekonomiska säkerhet om det kan leda till att fler ser vad det egentligen är som pågår och vågar ifrågasätta auktoriteterna och deras agerande.

– Det finns ingen pandemi, det finns inga skäl till repressionen och politikerna måste bli utmanade, säger hon och pekar vidare på hur repressionen och restriktionerna kan leda till att 30-40 gånger så många dör som av viruset.

– Det vi vill göra här idag är att avslöja deras lögner. Sanningen är att coronaviruset har samma dödlighet som en vanlig influensa och om sanningen kommer fram finns det förbyggande åtgärder och behandlingsmetoder, slår Cahill fast.

Det öppna brevet har i skrivande stund skrivits under av över 1300 personer med medicinsk utbildning och nästan 20 000 övriga medborgare.


Några av huvudpersonerna i World Doctors Alliance

Dr Andrew Kaufman
Har utbildat sig vid Duke University Medical Center och vid South Carolinas medicinska universitet. Har också en bakgrund inom molekylärbiologi och har såväl forskat som agerat mentor inom sitt fält. Kaufman har därtill även agerat expertvittne i domstolar på såväl lokal, delstats- som på federal nivå.

Dr Mohammad Adil
Specialistläkare och kirurg. Ordförande för såväl konferensen som World Doctors Alliance och All Pakistan Medical Association U.K (GNO APMA).

Professor Dolores Cahill
Professor i translationell forskning vid UCD School of Medicine. Internationellt känd för sin biomedicinska forskning och har en bakgrund inom molekylär genetik, immunologi och bioteknik.

Dr Mikael Nordfors
Profilerad läkare och samtalsterapeut. Har länge argumenterat för att det finns starka kopplingar mellan läkemedelsindustrin och de myndigheter som ansvarar för kontroll av vården. Har varit verksam på antroposofiska Vidarkliniken i Sverige och på en egen klinik i Danmark.

Dr R. Zac Cox
Specialiserad tandkirurg från Cardiff, Wales. Har forskat kring sambandet mellan munhälsa och fysisk hälsa och specialiserat sig på holistisk tandvård, med andra ord att traditionell tandvård kombineras med naturmedicin.


Stöd kriget mot bankerna – bidra till stämningen mot Länsförsäkringar


142 370 kronor av 150 000 kronor insamlade! Läs mer här eller swisha direkt till: 123 611 30 21.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.