Vad är egentligen en kryptovaluta?

publicerad 30 april 2022
- av Isac Boman

Vad är egentligen en kryptovaluta? Nya Dagbladets Martin Nilsson har tagit sig en titt på den digitala pengasfären.

Enkelt uttryckt är kryptovaluta en form av digital valuta utan existerande fysiska pengar. Det är möjligt att växla traditionella valutor digitalt till en kryptovaluta och det fungerar även att sälja tillbaka kryptovalutor till traditionella valutor. Med tiden tekniken utvecklas och landsgränser suddas ut kommer kryptovalutor att öka i popularitet. Experter förespår att det inom en snar framtid kommer att bli enklare och vanligare att kunna köpa både produkter och tjänster med kryptovaluta.

Det som skiljer kryptovalutor mot andra valutor är tekniken bakom och hur den är uppbyggd. Anledningen till att många idag hellre vill använda sig utav dessa är för att man anser att världens nuvarande penningsystem har en hel del svaga punkter, som exempelvis:

– Föråldrade system med kreditkort och banköverföringar

– Dyra transaktionskostnader

– Ökad byråkratisering och maktkoncentration hos storbankerna

– Cirka tre miljarder människor som inte ens har tillgång till dagens nuvarande penningsystem

Förespråkare för kryptovalutor menar att dessa problem skulle lösas om man istället gick över till ett nytt och mer tidsanpassat valutasystem. 

Grunderna i kryptovalutor

Med hjälp av så kallad blockkedjeteknik bygger kryptovalutor på decentralisering, vilket betyder att det inte finns någon enskild enhet som är ansvarig för valutan utan att varje dator i nätverket bekräftar transaktionerna som görs. På så sätt försvinner onödiga transaktioner mellan banker och andra centraliserade mellanhänder, och avgifterna för transaktioner kan göras både billigare och snabbare. 

Innan man börjar med kryptovalutor är det bra att förstå själva definitionen av pengar. Värdet i pengar blir inte viktigt förrän ett antal egenskaper först uppfylls, exempelvis:

– Tillräckligt många människor måste använda sig av valutan

– Säljaren måste ha accepterat betalningsmetoden köparen använder sig av

– Delar av samhället behöver acceptera kryptovaluta och försäkra sig om att det är värdefullt och fortsatt kommer att vara så en tid framöver

Historik

Den första kryptovalutan som skapades är även den mest kända hos gemene man, nämligen Bitcoin. Grundaren av blockchain-processen skapades under en anonym enhet som gick under namnet Satosho Nakamoto. Även fast det funnits många andra försök att skapa kryptovalutor flera år tidigare, så var Bitcoin först ut med ett formellt introducerande 2008, och fram till 2011 var Bitcoin den enda kryptovalutan på marknaden. Samma år började Bitcoin-entusiaster att hitta brister i valutan och började därför att skapa alternativa valutor som går under namnet altcoins. En av de första altcoins-valutorna var Bitcoin, och idag finns det uppemot 2000 tillgängliga kryptovalutor och antalet förväntas öka i framtiden.

Fördelar med kryptovaluta 

Fördelarna man ser med kryptovalutor är framförallt mindre risk för korruption eftersom makten över valutan delas ut till alla användare i nätverket, jämfört med traditionell valuta där det i praktiken framförallt är storbankerna som vid sidan av centralbanken bestämmer utvecklingen av ett lands valuta. Snabba lösningar genom att trycka upp mer pengar för att tillfälligt betala av skulder kommer inte att kunna nyttjas av centralbanker om kryptovalutor tar över den traditionella valutan. Centralbanker kan även bestämma sig för att frysa bankkonton och neka användare tillträde eller avskaffa sedlar, vilket Indien gjorde 2016. Med kryptovalutor försvinner dessa typer av problem. Eftersom kryptovalutor bygger på ett system som möjliggör att alla som har mobiltelefon och internetuppkoppling kan börja handla och göra transaktioner, gör att kryptovalutor blir mer tillgängliga än valutor som är beroende av en bank, eftersom fler människor idag har större tillgång till en mobiltelefon än en bank.  

Myter om ny digital valuta

En stor Bitcoin-hype 2017 följdes av en ordentlig kryptovalutakrasch. Eftersom valutan är ny och under uppbyggnad är upp- och nedgångar att vänta innan läget börjar stabilisera sig på riktigt. Dock finns det några myter kring kryptovalutor som bör belysas. En stor myt är att kryptovalutor bara är till för kriminella eftersom transaktionerna som regel, men inte alltid, görs anonyma.

Om en användare inte litar på banksystemet eller regeringen så kan man därför handla med kryptovaluta och förlita sig på den decentraliserade uppbyggnaden istället. Det finns dock några kryptovalutor som är helt anonyma, men det är mer undantag än regel. 

Riskerna 

Som med andra valutor och ekonomiska lösningar kommer handel med kryptovalutor också med risker. Oavsett om man handlar eller investerar med den digitala valutan bör man ta i beaktande att denna typ av valuta är ny, och man måste därför bedöma och förstå sig på riskerna i förväg. Eftersom det inte finns någon reglering över kryptovalutorna kan priset snabbt skjuta i höjden, likt 2017 när Bitcoin ökade med över 1000 procent för att sedan krascha och vara nere på ett nästan nollvärde kort tid därpå. Experter menar att ju äldre valutorna blir desto mer förutsägbara kommer de att bli och mönstret är redan på väg mot att likna aktiemarknaden. Än så länge kan det fortfarande svänga en hel del i och med den bristande regleringen, och exponering för reglering kan förvandlas till att risktagare chansar och investerar stora summor i kryptovalutorna. 

Börja handla – två olika sätt

Det finns två olika sätt att börja handla kryptovaluta på; antingen gör man det genom att köpa ett certifikat som följer kursen hos kryptovalutan eller så köper du själva kryptovalutan. När du köper via ett certifikat görs detta hos en nätmäklare. Med det alternativet så äger du inte kryptovalutan utan istället ett certifikat som följer kursen för vald kryptovaluta. Ett av de populäraste certifikaten är Bitcoin XBT.

Väljer du däremot det andra alternativet så köper du faktiskt själva kryptovalutan och inte något certifikat. Metoden är krångligare men bättre om du vill lära dig mer om kryptovalutor och hur de fungerar. Lite längre fram vill vi publicera en guide för hur du kommer igång med detta. För dig som redan har erfarenhet av kryptovaluta och vill dela med dig av detta till andra läsare är vi varmt tacksamma om du vill skicka dina tips till tips@nyadagbladet.se.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!