Sverige har näst största boprisökningen i EU

publicerad 10 juli 2018
- av Alexander Almqvist

Mellan 2010 och 2017 ökade bostadspriserna med 56 procent i Sverige. Det är den näst högsta siffran bland EU-länderna.

EU:s statistikorgan Eurostat visar att bostadspriserna ökat radikalt i Sverige de senaste åren. Mellan 2010 och 2017 ökade bostadspriserna i Sverige med hela 56 procent. Bara Estland, där priserna ökat med smått otroliga 73 procent, har haft större prisökning bland EU:s medlemsländer.

I genomsnitt ökade bostadspriserna med 11 procent i EU mellan 2010 och 2017. Spanien var det land där bostadspriserna sjönk som mest, med 17 procent.

Även om prisökningen planat ut något det senaste året i Sverige lyfter EU-kommissionen ett varningens finger och menar att regeringens åtgärder inte varit tillräckliga och att det finns “luckor i politiken” som kan leda till att bostadsbubblan spricker och sprider sig till närliggande länder.

Trots det tyder värderingsindikatorerna på att bostadspriserna är mycket höga i förhållande till fundamenta. Trots att bankerna förefaller tillräckligt kapitaliserade, skulle en oordnad korrigering också kunna drabba den finansiella sektorn på grund av bankernas ökande exponering för hushållens bolån. I så fall kan det uppstå spridningseffekter till grannländerna, eftersom det finns kopplingar mellan ländernas systemviktiga finansinstitut. På senare år har åtgärder vidtagits för att tygla bolåneutvecklingen och för att öka bostadsbyggandet. De politiska åtgärder som vidtagits hittills har dock inte varit tillräckliga för att åtgärda de uppblåsta bostadspriserna, och det finns fortfarande luckor i politiken, särskilt när det gäller skatteincitament för bostadsägande samt bostadsutbudets och hyresmarknadens funktion”, skriver EU-kommissionen i sin rekommendation.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!