Ekonomi

Sverige har näst största boprisökningen i EU

Mellan 2010 och 2017 ökade bostadspriserna med 56 procent i Sverige. Det är den näst högsta siffran bland EU-länderna.

EU:s statistikorgan Eurostat visar att bostadspriserna ökat radikalt i Sverige de senaste åren. Mellan 2010 och 2017 ökade bostadspriserna i Sverige med hela 56 procent. Bara Estland, där priserna ökat med smått otroliga 73 procent, har haft större prisökning bland EU:s medlemsländer.

I genomsnitt ökade bostadspriserna med 11 procent i EU mellan 2010 och 2017. Spanien var det land där bostadspriserna sjönk som mest, med 17 procent.

Även om prisökningen planat ut något det senaste året i Sverige lyfter EU-kommissionen ett varningens finger och menar att regeringens åtgärder inte varit tillräckliga och att det finns “luckor i politiken” som kan leda till att bostadsbubblan spricker och sprider sig till närliggande länder.

Trots det tyder värderingsindikatorerna på att bostadspriserna är mycket höga i förhållande till fundamenta. Trots att bankerna förefaller tillräckligt kapitaliserade, skulle en oordnad korrigering också kunna drabba den finansiella sektorn på grund av bankernas ökande exponering för hushållens bolån. I så fall kan det uppstå spridningseffekter till grannländerna, eftersom det finns kopplingar mellan ländernas systemviktiga finansinstitut. På senare år har åtgärder vidtagits för att tygla bolåneutvecklingen och för att öka bostadsbyggandet. De politiska åtgärder som vidtagits hittills har dock inte varit tillräckliga för att åtgärda de uppblåsta bostadspriserna, och det finns fortfarande luckor i politiken, särskilt när det gäller skatteincitament för bostadsägande samt bostadsutbudets och hyresmarknadens funktion”, skriver EU-kommissionen i sin rekommendation.

 

 


Alexander Almqvist-Paajanen
alexander.almqvist@nyadagbladet.se

Liknande artiklar

Ekonomer: Sveriges bostadsmarknad världens mest ri... Sveriges bostadsmarknad är den mest riskabla i hela världen, enligt ekonomer vid Oxford University. Rapporter om den ...
Anders Borg: Finanskris redan nästa mandatperiod Den förre finansministern Anders Borg varnar för att Sverige kommer att drabbas av en finanskris som är värre än den för...
EU: Sverige lider av makroekonomisk obalans På grund av skenande huspriser och att svenskarna skuldsätter sig i allt högre grad bedömer EU-kommissionen att Sverige ...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!