SEB motverkade inte penningtvätt – tvingas böta en miljard

publicerad 29 juni 2020
- av Isac Boman
SEB får böta en miljard.

Finansinspektionen har beslutat att SEB inte har gjort tillräckligt för att motverka misstänkt penningtvätt i Baltikum. Därför får man en anmärkning och tvingas betala en sanktionsavgift på en miljard kronor.

I ett pressmeddelande skriver FI att SEB ”har haft stora brister i sin styrning och kontroll över de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt”.

FI har undersökt bankens förehavanden mellan 2015 och 2019 och kommit fram till att dotterbankerna i Baltikum varit utsatta för ”förhöjd risk för penningtvätt”. Både på grund av det rent geografiska läget men också för att kunder som är mer sannolika att ägna sig åt penningtvätt har stått för en stor del av transaktionerna på bankerna.

– Trots att det varit förhöjd risk för penningtvätt i Baltikum har banken agerat för lite och för sent, säger generaldirektör Erik Thedéen i pressmeddelandet.

Myndigheten förklarar också att SEB heller inte har hittat någon bra lösning för att åtgärda de problem och brister som identifierats för att undvika penningtvätt och man har vidare lagt för lite resurser på sina interna kontrollfunktioner och transaktionsövervakningar. Det handlar främst om utländska kunder och inhemska kunder med utländska ägare som bedöms som problematiska.

FI:s undersökning av SEB har koordinerats med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. FI har undersökt SEB:s styrning av arbetet mot penningtvätt i de baltiska dotterbolagen medan de baltiska tillsynsmyndigheterna undersökt hur SEB:s baltiska dotterbolag har följt penningtvättsregelverket i sin verksamhet. SEB:s estniska dotterbolag får i dag även ett föreläggande och en sanktionsavgift av den estniska tillsynsmyndigheten för brister i deras arbete att motverka penningtvätt i Estland. Bankens baltiska dotterbolag har också tidigare fått en sanktion i Lettland och ett föreläggande att rätta till brister i Litauen”, står det vidare att läsa.

Även den svenska verksamheten har gåtts igenom och analyserats för att se om man lever upp till alla uppsatta regelverk. Här vill FI att SEB i Sverige gör vissa mindre åtgärder för att övervaka transaktionerna bättre.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!