Inga sänkta matpriser att vänta

Förstörelsen av europeiska ekonomin

publicerad 24 augusti 2023
- av Isac Boman
Den som väntar på att matpriserna ska sjunka lär få vänta länge.

Enligt branschorganisationens, Livsmedelsföretagen, senaste konjunkturbrev fortsätter försäljningen, lönsamheten och kostnaderna i negativ riktning. Allt talar också för att matpriserna ligger kvar på historiskt höga nivåer även framöver.

Enligt rapporten landar försäljningen av svenskproducerade livsmedel för årets andra kvartal på index 29 – där 50 är en neutral utveckling, och detta är det svagaste resultat som uppmätts under de 14 år som data samlats in från landets livsmedelsproducenter.

– Utifrån ett strikt kostnadsperspektiv finns det väldigt lite som talar för en bred och ihållande sänkning av livsmedelspriserna. Min bedömning är att de högre prisnivåerna vi nu upplever håller i sig tills vidare, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.

För svenska livsmedelsproducenter blir i princip allting dyrare – särskilt inköp av råvaror, transporter, el och gas. Sju av tio företag anser att den svaga svenska kronan påverkar deras verksamhet negativt eller mycket negativt.

– Man hade möjligtvis kunnat tänka sig att nackdelarna med den svaga kronan på hemmaplan skulle kompenseras av fördelar på exportmarknaden. Men så verkar tyvärr inte vara fallet. 60 procent av våra exporterande medlemmar upplever inte att kronans låga värde har bidragit positivt till försäljningen på exportmarknaden under det senaste året. Exporten fortsatte också att minska under andra kvartalet i år, fortsätter Eckerdal.

Under andra kvartalet 2023 hade bara vart femte medlemsföretag på sin sista sålda vara hunnit komma ikapp sina kostnadsökningar – övriga fyra av fem företag hade inte lyckats kompensera för de skenande kostnaderna.

Enligt branschorganisationen behöver producenterna egentligen höja priserna ännu mer än vad de redan gjort och mycket talar också för att priserna på mat ”ligger kvar på historiskt höga nivåer”.

– Ett alltmer extremt väder och en fortsatt växande global befolkning är två makrotrender som kommer att hålla uppe kostnaderna på livsmedelsråvara även på längre sikt. För svensk del förvärras situationen av kronans ständigt minskande värde. Under de här förutsättningarna ser jag det som osannolikt att livsmedelspriserna ska sjunka tillbaka till nivåerna som förelåg innan Rysslands invasion av Ukraina eller än mindre innan pandemin, menar chefsekonomen vidare.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!