Eurokrisen

ECB: Europas skuldkris kan tvinga oss starta sedelpressarna

Den Europeiska centralbankens chef Mario Draghi

Den Europeiska centralbanken (ECB) säger att man är beredd på att använda sitt mest kraftfulla verktyg för att rädda euron, sedelpressen. ECB godkände en ny plan som gjorde det möjligt för banken att göra obegränsade köp på kämpande euromedlemmars obligationsmarknader. 

Det var bankens djärvaste åtgärd för att bekämpa Europas finanspolitiska kris, en åtgärd som skulle ha varit otänkbar när problemen uppstod för nästan tre år sedan. Syftet med det hela är att återställa stabiliteten på marknaderna och Spaniens och Italiens statsskulder. Man vill även locka till sig de utländska investerare som dragit sig tillbaka från dessa marknader att återvända.
– Vi vill att detta skall uppfattas som en fullt effektiv backspärr, sade ECB: s ordförande Mario Draghi i samband med ECB: s månatliga möte där de även beslutade att lämna sin viktigaste styrränta oförändrad på 0,75%, en rekordlåg nivå .

ECB har tillåtits att genomföra en sekundär marknad för köp av obligationer som emitterats av oroliga regeringar inom euroområdet. Det beräknas pågå under ett till tre år. Som villkor för detta så kräver ECB att regeringarna skriver på en överenskommelse om budgetdisciplin.

Tjänstemän på Bundesbank har upprepade gånger protesterat mot obligationsmarknaderna och varnar för att centralbanken faktiskt skriver pengar, vilket kan utlösa en förlamande inflation när konjunkturen vänder. Ett annat orosmoment är att skattebetalarna kommer att få betala notan om planen går snett.

Tyskland skulle på grund av sin stora andel av ECB:s skulder ha mest att förlora vid en sådan händelse. Än så länge verkar Draghi ha stöd av den tyska regeringen. Både förbundskansler Angela Merkel och finansminister Wolfgang Schäuble har uttryckt stöd för ECB: s ordförande. Men att stödet kan vara kortlivat, om insatsen inte ger snabba resultat.

ECB: s nya program som kallas Direkta monetära transaktioner kommer att köpa statsobligationer över en period på ett till tre år. ECB kommer inte att fastställa någon gräns för hur mycket de köper.

– Storleken kommer att vara tillräcklig för att nå våra mål, sade Draghi som även betonade att ECB kommer att ställa ett antal villkor innan man köper sådana här obligationer.

Länder som exempelvis Spanien måste först söka hjälp från EU:s räddningspaket. De måste då gå med på budgetnedskärningar och andra ekonomiska reformer i samarbete med andra regeringar inom euroområdet och internationella valutafonder.

ECB förbehåller sig rätten att dra tillbaka all hjälp om länderna inte kan uppfylla de krav som ställs på dem. Men vissa bedömare varnar för att centralbanken kommer att få det svårt att göra allvar av hoten eftersom att återkalla stödet skulle kunna utlösa panik på marknaden.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!